جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 3.57ميليارد

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه تک واحدی, درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 1.55ميليارد

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه فدک

قیمت کل : 700ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش,معاوضه در شیراز منطقه حسینی الهاشمی

قیمت کل : 742ميليون

2 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 1.8ميليارد

185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تبریز منطقه بابایی

قیمت کل : 1.162ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 1.25ميليارد

135متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 2.035ميليارد

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه به انتخاب خریدار, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 2.035ميليارد

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 7.625ميليارد

3 خواب 305متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top