جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در منطقه چمران

قیمت کل : 1.06ميليارد

2 خواب 133متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, جنوبی, نما رومی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 780ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در تهران منطقه منیریه

قیمت کل : 1.243ميليارد

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسداران

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 780ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه باغ جنت

قیمت کل : 784ميليون

2 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه شهرک ولیعصر

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 2.38ميليارد

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 2.025ميليارد

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, شرقی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top