جستجوی ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سه نبش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,فروش,پیش فروش در شیراز منطقه ستارخان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما رومی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش,پیش فروش,معاوضه در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 2.4ميليارد رهن : 450ميليون اجاره : 1تومان

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ, جنوبی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 2.72ميليارد

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ثبت ناقص جهت فروش,پیش فروش در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 2.88ميليارد

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش,معاوضه در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 2.88ميليارد

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش,معاوضه در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 4.25ميليارد

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ, دونبش جنوبی شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 4.32ميليارد

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه پارکینگ رمپ پیلوت مسکونی, جنوبی, سند شش دانگ آستانه, ...

جزئیات ملک

ثبت ناقص جهت فروش,پیش فروش در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 3.3ميليارد

3 خواب 172متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top