جستجوی ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 1.1ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.38ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه سفیرجنوبی

قیمت کل : 1.572ميليارد

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سه نبش, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت پیش فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 2.1ميليارد

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما رومی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 2.325ميليارد

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 2.015ميليارد

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.84ميليارد

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.815ميليارد

110متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه هفتم, سیستم نقشه 1.815 میلیارد, سند سند اداري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 2.945ميليارد

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند ملكي, ...

جزئیات ملک

مجتمع جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 3ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top