جستجوی ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : 3.45ميليارد

3 خواب 203متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه چوگیا

قیمت کل : 4.125ميليارد

3 خواب 275متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پانزدهم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 2.275ميليارد

3 خواب 175متر متر مربع

سن بنا نوساز , سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 2.4ميليارد

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.755ميليارد

2 خواب 135متر متر مربع

سن بنا نوساز , سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 2.04ميليارد

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هشتم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش,مشارکت در ساخت در تبریز منطقه آزادی

قیمت کل : 1.58ميليارد

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : کارشناسي

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 585ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top