جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 980ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در کیش منطقه مرجان

قیمت کل : 2.552ميليارد

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, دیددریا, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه روپیلوت جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه بلوار ولایت

قیمت کل : 9.5ميليارد

120متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه همکف, جنوبی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه جاده بابا امان

قیمت کل : 550تومان

50متر متر مربع

سن بنا , طبقه پیلوت, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه مدرس

قیمت کل : 450ميليون

1 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, نما سیمان سفید, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش,معاوضه در اراک منطقه هپکو

قیمت کل : 750ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما رومی گرانیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه مصطفی خمینی

قیمت کل : 1.3ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما رومی گرانیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه امام خمینی غربی

قیمت کل : 1.5ميليارد

180متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 950ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top