جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 6.2ميليارد

3 خواب 196متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت معاوضه در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 5.1ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 1.96ميليارد

3 خواب 196متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 955ميليون

3 خواب 147متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه امام خمینی شرقی

قیمت کل : 550ميليون

145متر متر مربع

کاربری معاوضه با آپارتمان, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 600ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : کارشناسي

3 خواب

کاربری معاوضه با آپارتمان, سن بنا 25سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوبلکس, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در منطقه فرهنگ شهر

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا نوساز , نما رومی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 350ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری و اداری, سن بنا 12سال , طبقه سوم, شرقی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top