جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 798ميليون

2 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه اوحدی

قیمت کل : 450ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما رومی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

باغشهری جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 789ميليون

کاربری باغ, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : کارشناسي رهن : 150ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 13.65ميليارد

5 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 540ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 290ميليون

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, سه نبش, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه امام خمینی شرقی

قیمت کل : 224ميليون

112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 162ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه بلوار معلم شرق

قیمت کل : 62ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top