جستجوی ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در چمستان

قیمت کل : 350ميليون

220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه دوبلکس, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در رامسر منطقه کتالم

2 خواب 160متر متر مربع

سن بنا نوساز , سیستم نقشه تریبلکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه رسالت

قیمت کل : 181ميليون

54متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش,معاوضه در اراک منطقه مدرس

قیمت کل : 435ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما رومی گرانیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه میدان دارایی

قیمت کل : 320ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

تک واحدی جهت فروش,معاوضه در هشتپر منطقه دانش آموز

قیمت کل : 214ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

تک واحدی جهت فروش,معاوضه در هشتپر منطقه دانش آموز

قیمت کل : 214ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در هشتپر منطقه دانش آموز

قیمت کل : 150ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top