جستجوی ملک

باغ جهت فروش,معاوضه در ازنا منطقه دربند

قیمت کل : 500ميليون

سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا 18سال , طبقه اول, سیستم نقشه یک طبقه, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در چالوس منطقه چالوس

قیمت کل : 1.9ميليارد

450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه تریبلکس, جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در بومهن منطقه پارک فناوری پردیس

قیمت کل : 4.48ميليارد رهن : 900ميليون

1280متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 3سال , سیستم نقشه 5طبقه, دو نبش جنوبی, نما آلومییم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه بهزیستی

قیمت کل : 1.2ميليارد

2 خواب 300متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, دو بر, نما آجر3سانت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه شریعتی

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه ملک

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, جنوبی, نما آجر3سانت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه مسکن

قیمت کل : 950ميليون

2 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه نمک کوریها

قیمت کل : 850ميليون

100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , دو بر, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه قائم مقام

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 360متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سیستم نقشه دوطبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top