جستجوی ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه خرم

قیمت کل : 3ميليارد

2 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , سیستم نقشه دوطبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه انبار جهاد

قیمت کل : 2ميليارد

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه یک طبقه, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه دانشگاه

قیمت کل : 1.8ميليارد

2 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه فاطمیه

قیمت کل : 1.5ميليارد

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه الهیه

قیمت کل : 1.25ميليارد

2 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه دوطبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه ابتدا خیابان دانشگاه

قیمت کل : 980ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما رومی گرانیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 21.77ميليارد

5 خواب 622متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه کوی وحدت

قیمت کل : 1.301ميليارد

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت معاوضه در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.3ميليارد

23متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 835ميليون

2 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top