جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 1

105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه سپاهان شهر

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه سروش

قیمت کل : 2ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه 32 متری شهدا شمال

قیمت کل : 350ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه 32 متری شهدا شمال

قیمت کل : 90ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی شمال

قیمت کل : 320ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه جابر انصاری

قیمت کل : 840ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه بهارستان

قیمت کل : 620ميليون

کاربری کارگاهی, سن بنا , سند قرارداد واگذاري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه لاله شرقی

قیمت کل : 700ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top