مغازه جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه شهران

قیمت کل : 180ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه رودکی

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سند سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه کرهرود

قیمت کل : 90ميليون

1 خواب 74متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در بجنورد

قیمت کل : 75ميليون

3 خواب

سن بنا نوساز , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در کرمان منطقه قاعم آباد

قیمت کل : 7.5ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , جنوبی, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه تحویلی

قیمت کل : 230ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سرباز

قیمت کل : 537.5ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

قیمت کل : 600ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 800ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top