جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه 4 راه زرگری

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 910ميليون

26متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 780ميليون

3 خواب 156متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 620ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , دوبر, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 620ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 594ميليون

سن بنا , سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 560ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 546ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 520ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 350ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top