جستجوی ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 4.45ميليارد

178متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 635ميليون

2 خواب 148متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک بهشتی

قیمت کل : 1.575ميليارد

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت

24متر متر مربع

سن بنا , طبقه بالکن, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه وصال

قیمت کل : 2.8ميليارد

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی شمال

27متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه امام خمینی غربی

قیمت کل : 500ميليون

40متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی - جنوبی, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top