جستجوی ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 250ميليون

21متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 240ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه پنجم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 235ميليون

1 خواب 94متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 200ميليون

21متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ستارخان

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 315ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 440ميليون

22متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرگاز

قیمت کل : 420ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه پنجم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top