جستجوی ملک

آپارتمان جهت معاوضه در شیراز منطقه زرهی

3 خواب 163متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت معاوضه در شیراز منطقه زرهی

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در منطقه معالی آباد

قیمت کل : 780ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 1.3ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 260ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه مشیر کهنه

قیمت کل : 670ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در منطقه مطهری

قیمت کل : 1.155ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 350ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه پنجم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 752ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1.408ميليارد

3 خواب 176متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top