جستجوی ملک

آپارتمان جهت معاوضه در شیراز منطقه میدان احسان

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت معاوضه در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 280ميليون

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هشتم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسارگارد

قیمت کل : 250ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 240ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 2.2ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 3.915ميليارد

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه هدایت

قیمت کل : 4ميليارد

150متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند سرقفلي و مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 664ميليون

3 خواب 166متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top