جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه دانشگاه

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه ملک

قیمت کل : 210ميليون رهن : 30ميليون اجاره : 200تومان

1 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه هپکو

قیمت کل : 150ميليون

1 خواب 62متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در هشتپر منطقه گیلان-تالش-ترمینال رشت

قیمت کل : 241ميليون

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 5.642ميليارد

217متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 580ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه ششم, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 599ميليون

3 خواب 171متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 537ميليون

3 خواب 163متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه مطهری

قیمت کل : 495ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی - جنوبی, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 470ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top