جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه 32 متری شهدا شمال

قیمت کل : 110ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 560ميليون

175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 566ميليون

177متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 569.6ميليون

3 خواب 178متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت معاوضه در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 580ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه 60-, شمالی - شرقی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت معاوضه در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 750ميليون

283متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 850ميليون

4 خواب 231متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 900ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه 60 -, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 990ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1.065ميليارد

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top