جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه پروین10

قیمت کل : 620ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از حیاط و ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه پروین10

قیمت کل : 620ميليون

3 خواب 147متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, درب از حیاط و ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه باغ مشهد4

قیمت کل : 630ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه هشت بهشت4

قیمت کل : 630ميليون

3 خواب 154متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه پروین 10

قیمت کل : 630ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه اپادانا6

قیمت کل : 620ميليون

3 خواب 122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, شمالی جنوبی شرقی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

قیمت کل : 630ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 630ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

قیمت کل : 640ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مشتاق4

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top