جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 740ميليون رهن : 60ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 576ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا نوساز , جنوبی, نما رومی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش,معاوضه در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 560ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 547ميليون

3 خواب 171متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 532ميليون

3 خواب 148متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, نما سنگ وچوب وفلز, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 432ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 148متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا نوساز , درب از ساختمان, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 380ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 111متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top