جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 630ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 527ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه امیر کبیر - شبان

قیمت کل : 750ميليون

4 خواب 275متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 340ميليون

3 خواب 147متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه امیر کبیر خ پرستو

قیمت کل : 700ميليون

5 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : کارشناسي

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

تک واحدی جهت فروش,معاوضه در هشتپر منطقه دانش آموز

قیمت کل : 214ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top