جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : کارشناسي

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه وحدت

قیمت کل : 4.051ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 430ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاییز

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه به انتخاب خریدار, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : کارشناسي رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه هشتم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 280ميليون

2 خواب 109متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 1.2ميليارد

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 650ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , دو نبش, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top