جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا 9سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 280ميليون

1800متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا , دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 480ميليون

3 خواب 157متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه بین ملاصدرا و قصرالدشت

قیمت کل : 1.2ميليارد

2 خواب 91متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 2.537ميليارد

3 خواب 188متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 980ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول و پنجم و ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 351ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی - باغ حوض

قیمت کل : 700ميليون

4 خواب 212متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه باهنرشمالی

قیمت کل : 1.3ميليارد

6 خواب 520متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top