مغازه جهت اجاره,فروش,معاوضه در بجنورد

قیمت کل : 600ميليون اجاره : 220تومان

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 2ميليارد

100متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 12سال , طبقه دفترکار, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما سیمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 650ميليون

720متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 383ميليون

2 خواب 142متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي رهن : 150ميليون اجاره : 25ميليون

2200متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, غربی, نما بلوک نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 2ميليارد

800متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما اجر نما, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 500ميليون

900متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ده پیاله

قیمت کل : 990ميليون

کاربری کارگاه, سن بنا , سیستم نقشه زمین خالی, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

گلخانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه خان زنیان

قیمت کل : کارشناسي

1 خواب 1000متر متر مربع

کاربری گلخانه, سن بنا 15سال , طبقه سالن, سیستم نقشه گلخانه, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top