جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در کیش منطقه نوار ساحلی

رهن : 20ميليون اجاره : 6ميليون

3 خواب 156متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت معاوضه در کیش منطقه نوبنیاد

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه<غرفه جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در کیش منطقه بازارها

رهن : 50ميليون اجاره : 20تومان

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در کیش منطقه نوار ساحلی

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

مغازه<غرفه جهت معاوضه در کیش منطقه مرکز شهر

22متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 10ميليون اجاره : 1.55تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در کیش منطقه نوار ساحلی

رهن : 20ميليون اجاره : 6ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, غربی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top