جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چنچه

قیمت کل : کارشناسي

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 528ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 560ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 560ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش,معاوضه در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 425ميليون

2 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نهم, سیستم نقشه 10طبقه, شمالی - جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه هنگ

قیمت کل : 240ميليون رهن : 60ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 360ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه پنجم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 325ميليون

2 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه بلوار هرمزگان

قیمت کل : 300ميليون

3 خواب 154متر متر مربع

سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 290ميليون

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top