جستجوی ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

2 خواب 514متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : کارشناسي

3 خواب 220متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه اول, نما آجر گری, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در منطقه زرهی

قیمت کل : 280ميليون

2 خواب 124متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه امام خمینی غربی

قیمت کل : 161ميليون

5 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه امام خمینی غربی

قیمت کل : 380ميليون

100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه همکف, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ستارخان

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 200ميليون

21متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 235ميليون

1 خواب 94متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top