جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسارگارد شرقی

قیمت کل : 200ميليون رهن : 50ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 432ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, تک واحدی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 900ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 400ميليون

کاربری باغ, سن بنا , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه میدان ابوالکلام

قیمت کل : 1.2ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش,معاوضه در شیراز منطقه گلدشت حافظ

قیمت کل : 230ميليون

2 خواب 153متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سر دوزک

قیمت کل : 445.5ميليون

16متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 1.251ميليارد

56متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 12سال , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 350ميليون

3 خواب 139متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه اول, شمالی - غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه امام خمینی

قیمت کل : 230ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top