جستجوی ملک

خانه دربست جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 750ميليون

234متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 4.377ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 780ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 16

قیمت کل : 125ميليون

1 خواب 48متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه یک طبقه, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه بلوار مدرس جنوب

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه دکتر حسابی

قیمت کل : 700ميليون

1 خواب 270متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 17سال , سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه 4راه تحویلی

قیمت کل : 494ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 1.5ميليارد

سن بنا نوساز , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top