جستجوی ملک

خانه کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 360ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 5.79ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , شرقی - غربی, سند تجاري ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه شهرک گردو

قیمت کل : 175ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه قیام

قیمت کل : 750ميليون

2 خواب 290متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, سه نبش, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 2.881ميليارد

104متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 825ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه 4طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 910ميليون

26متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, دو نبش, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مشتاق دوم4

قیمت کل : 1.365ميليارد

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, دو نبش جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 2طبقه جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه رباط 7

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه اول, دو نبش شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top