جستجوی ملک

آپارتمان جهت معاوضه در شیراز منطقه پاسداران

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه بلوار مدرس

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه برخیابان اصلی حافظ

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسارگاد

قیمت کل : 2

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 2

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

پکیج ساختمانی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 3

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : 1

3 خواب 1 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه میدان پارسه

قیمت کل : 4

4 خواب 2 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 6

1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 7

3 خواب 2 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه پنجم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top