جستجوی ملک

کارخانه صنعتی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 1100متر متر مربع

کاربری فلزی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

زمین کارگاهی جهت فروش,معاوضه,مشارکت در ساخت در شیراز منطقه کیان اباد

قیمت کل : کارشناسي

کاربری کارگاه, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما بلوک, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ شهری جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : کارشناسي

3 خواب 350متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ ویلایی, شمالی, نما بلوک, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ کشاورزی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : کارشناسي

کاربری باغ, سن بنا , سیستم نقشه باغ, شمالی, نما زمین خالی هست, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انبارموادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي رهن : 20ميليون اجاره : 5ميليون

4 خواب 1100متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, غربی, نما اجر مدرسه ای, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي

1100متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي

1000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه مرودشت

قیمت کل : کارشناسي

170متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سرامیک, سند عادي, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه دروازه قران

قیمت کل : کارشناسي

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, شرقی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

گلخانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه خان زنیان

قیمت کل : کارشناسي

1 خواب 1000متر متر مربع

کاربری گلخانه, سن بنا 15سال , طبقه سازه فلزی, سیستم نقشه گلخانه, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top