مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سه راه برق

قیمت کل : 1.6ميليارد

127متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چهار راه سینما سعدی

قیمت کل : 1.7ميليارد

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي و مالكيت, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 2.2ميليارد

700متر متر مربع

سن بنا , سند بنچاق, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 1.2ميليارد

8 خواب 520متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 100ميليون

6متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی- پشت پادگان امام حسین

قیمت کل : 825ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت معاوضه در منطقه 0

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسداران - شهید آقایی

قیمت کل : 1ميليارد

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه مطهری شمالی

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه هشتم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی فلاحی

قیمت کل : 385ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top