جستجوی ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه امام خمینی جنوب

قیمت کل : 5ميليارد

200متر متر مربع

کاربری تجاری و اداری, سن بنا 5سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه دوطبقه, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 418ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک بهشتی

قیمت کل : 594ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 450ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

قیمت کل : 1.9ميليون

4 خواب 265متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه مطهری جنوبی

قیمت کل : 670ميليون

465متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه کوچه بانک خون

قیمت کل : 380ميليون

2 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 930ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سعدی

قیمت کل : 195ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top