جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 1.06ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قدوسی غربی

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت

2 خواب 128متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه معالی آباد

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 2.382ميليون

3 خواب 397متر متر مربع

سن بنا قدیمی , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه باشگاه افسرا ن

قیمت کل : کارشناسي

3 خواب 185متر متر مربع

سن بنا نوساز , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه یزدان مهر

قیمت کل : کارشناسي

3 خواب 185متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه میرزا کوچک خان

قیمت کل : کارشناسي

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه سه طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه میرزا کوچک خان

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه سه طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top