جستجوی ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 2.1ميليارد

5 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه دوبلکس, شمالی - جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ابریشمی

قیمت کل : 2ميليارد

کاربری کلنگی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.8ميليارد

280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 3 طبقه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 480متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 30ميليارد

330متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, سند مالكيت و سر قفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه الهیه

قیمت کل : 145ميليون

2 خواب 84متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه مصطفی خمینی

قیمت کل : 380ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 3.562ميليارد

4 خواب 375متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 975ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی - جنوبی, نما سنگ و چوب, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 817ميليون

4 خواب 215متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه 6طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top