جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه یافت آباد

قیمت کل : 250ميليون

85متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه ششم, شمالی, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت معاوضه در کیش منطقه نوبنیاد2

قیمت کل : 277.5ميليون

2 خواب

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 680ميليون

3 خواب 195متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هفتم, شمالی - جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 131متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 170ميليون

1 خواب 67متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه پنجم, درب از ساختمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در منطقه زند

قیمت کل : 2.25ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت فروش,معاوضه در منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 777ميليون

3 خواب 162متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در منطقه ستارخان

قیمت کل : 907ميليون

2 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top