جستجوی ملک

باغ شهری جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 280ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری باغ شهر, سن بنا نوساز , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, نما اجر نما, سند صلح نامه, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 270ميليون

180متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 255ميليون

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 250ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 180متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 200ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

250متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 12سال , طبقه سوله, سیستم نقشه گاراژ, شرقی, نما ندارد, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه بلوارنصر

قیمت کل : 130ميليون

250متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه کوچک جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 60ميليون

40متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سنگ, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 30ميليون

30متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 7سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 2.4ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه تک واحدی, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه کوهمره سرخی

قیمت کل : 1.2ميليون

800متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, غربی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top