جستجوی ملک

مغازه جهت رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 800ميليون

36متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 700ميليون

45متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 644ميليون

92متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 460ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 380ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 345ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هشتم, سیستم نقشه 8طبقه, شمالی - غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 320ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه مطهری

قیمت کل : 290ميليون

22متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 270ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top