مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 100ميليون

6متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی- پشت پادگان امام حسین

قیمت کل : 825ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت معاوضه در منطقه 0

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسداران - شهید آقایی

قیمت کل : 1ميليارد

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه مطهری شمالی

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه هشتم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی فلاحی

قیمت کل : 385ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی-کلاهدوز

قیمت کل : 380ميليون

3 خواب 152متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 235ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسارگارد

رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

4 خواب 235متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما سنگ و آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی- خ فلاحی

قیمت کل : 270ميليون

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top