جستجوی ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فلکه گاز(پاساژ)

قیمت کل : 380ميليون

7متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیرزمین, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت معاوضه در شیراز منطقه زرهی - باغ حوض

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چهارراه پارامونت

قیمت کل : 651ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه بلوار استقلال

قیمت کل : 463ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم تا ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه بلوار استقلال

قیمت کل : 685ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم تا ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 630ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه معالی آباد(مجتمع)

قیمت کل : 450ميليون

14متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 765ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوب شرقی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 1.057ميليارد

4 خواب 235متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ولیعصر قصرالدشت

قیمت کل : 2.6ميليارد

7 خواب 520متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, نما آجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top