جستجوی ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در رامسر منطقه کتالم

قیمت کل : 200ميليون

سن بنا نوساز , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 2.464ميليارد

سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه دانشگاه

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, نما آجر3سانت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه بلوار قدس

قیمت کل : 750ميليون

2 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه یک طبقه, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه انبار جهاد

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه مدرس

قیمت کل : 470ميليون

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه دوطبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 440ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه.ویلایی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 15ميليارد

2 خواب

سن بنا 20سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه.ویلایی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top