جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 940ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغشهری جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 789ميليون

کاربری باغ, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 810ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 540ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 290ميليون

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, سه نبش, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه ابیاری

قیمت کل : 310ميليون رهن : 75ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه دوبلکس, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 420ميليون رهن : 45ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه امام خمینی شرقی

قیمت کل : 224ميليون

3 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه از بلوار

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه چهارطبقه, نما سنگ, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه بهشتی یکم

قیمت کل : 7.35ميليارد

3 خواب 1050متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از حیاط, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top