جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه خرم

قیمت کل : 250ميليون رهن : 25ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 111متر متر مربع

سن بنا , طبقه دهم, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 950ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , دو بر, ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 3ميليارد

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : 120ميليون

2 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 175ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 175ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

سن بنا 14سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 1.045ميليارد

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 660ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زیرزمین جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 21ميليارد

215متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه زیرزمین, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top