جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه باهنر جنوبی

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه باهنر جنوبی

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه باهنر جنوبی

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه باهنر جنوبی

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت معاوضه در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, دونبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه برخیابان اصلی حافظ

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت معاوضه در شیراز منطقه پاسداران

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top