جستجوی ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه بلوار رحمت

قیمت کل : 980ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 10سال , درب از ساختمان, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت معاوضه در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 620ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سیاحتگر

قیمت کل : 720ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه همکف, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سیاحتگر

قیمت کل : 680ميليون

2 خواب 123متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سیاحتگر

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت معاوضه در شیراز منطقه سفیر شمالی

4 خواب 312متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : کارشناسي

65متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 12سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 780ميليون

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top