جستجوی ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 610ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در منطقه گلستان

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 264متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

تجاری جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 7.1ميليارد

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا , سند تجاري, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 1.482ميليارد

سن بنا , طبقه همکف, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه مدرس

قیمت کل : 900ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, سیستم نقشه یک طبقه, دو بر, نما آجر3سانت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه قیام

قیمت کل : 750ميليون

2 خواب 290متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, سه نبش, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 2.59ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه دانشجو

قیمت کل : 15ميليارد

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , سیستم نقشه 7طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه دانشجو

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 2سال , سیستم نقشه 7طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت معاوضه در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 372ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه هشتم, سیستم نقشه 8طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top