جستجوی ملک

گاوداری جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : کارشناسي

200متر متر مربع

کاربری گاوداری, سن بنا 5سال , طبقه انباری, سیستم نقشه گاوداری, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دامداری جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : کارشناسي

300متر متر مربع

کاربری دامداری, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه دامداری, جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

پرورش ماهی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : 2ميليارد

550متر متر مربع

کاربری پرورش ماهی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه پرورش ماهی, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 12سال , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 375ميليون

540متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شرقی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاوداری جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه کمربندی

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 800متر متر مربع

کاربری گاوداری, سن بنا 25سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه گاوداری, جنوبی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : 400ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 300متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 280ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری باغ شهر, سن بنا نوساز , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, نما اجر نما, سند صلح نامه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 60ميليون

40متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سنگ, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه ویژه اقتصادی

قیمت کل : 1.2ميليارد رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

430متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سالن, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top