جستجوی ملک

خانه کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه بلوار عدالت

قیمت کل : 720ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : کارشناسي

4 خواب 250متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسداران

2 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 460ميليون

3 خواب 158متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه دانشگاه

قیمت کل : 1.1ميليارد

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه نخست, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 530ميليون

3 خواب 183متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه ششم, سیستم نقشه 7طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 790ميليون

3 خواب 196متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی - جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 700ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 420ميليون رهن : 45ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top