جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 260ميليون

2 خواب 106متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 455ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه میدان معلم

قیمت کل : 5.8ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه یک و نیم طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 1.045ميليارد

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 660ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زیرزمین جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 21ميليارد

215متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه زیرزمین, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1ميليارد

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه اول, درب از حیاط و ساختمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 111متر متر مربع

سن بنا , طبقه دهم, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 950ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , دو بر, ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 3ميليارد

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top