کارگاه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 4ميليارد

400متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 12سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, شمالی, نما بلوک, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمینهای محصوری جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 450ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

150متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه محصوری, جنوبی, نما بلوک, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه عادل اباد

قیمت کل : 1.5ميليارد رهن : 30ميليون اجاره : 4.5ميليون

250متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 7.7ميليارد

5 خواب 380متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه اول, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه دروازه قران

قیمت کل : کارشناسي

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, شرقی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

گلخانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه خان زنیان

قیمت کل : 260ميليون

50متر متر مربع

کاربری گلخانه, سن بنا 20سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه گلخانه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : 650ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 1ميليون

500متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي

1000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 630ميليون

360متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سنگ, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه دروازه قران

قیمت کل : 850ميليون

4 خواب 580متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شرقی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top