جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 900ميليون رهن : 30ميليون اجاره : 600تومان

50متر متر مربع

کاربری تجاری و اداری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قدوسی غربی

4 خواب 300متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ارم

3 خواب 300متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت

3 خواب 240متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

3 خواب 230متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ساحلی غربی

235متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه صنایع

950متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه معالی آباد

2 خواب 107متر متر مربع

سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرگری

250متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ستاد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top