جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 225ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 270ميليون

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه همکف, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 370ميليون

3 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه پنجم, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه دانشجو

قیمت کل : 375ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی - شرقی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 15.6ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , نما آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, درب از حیاط و ساختمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ابریشمی

قیمت کل : 770ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 720ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, دوبر, سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top