جستجوی ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در مشهد منطقه دانشجو

قیمت کل : 2.3ميليارد

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 1.95ميليارد

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 3.36ميليارد

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش,معاوضه در اراک منطقه مسکن

قیمت کل : 435ميليون

3 خواب 133متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه هپکو

قیمت کل : 320ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه دکتر حسابی

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما آجر3سانت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه اوحدی

قیمت کل : کارشناسي

1 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 1.8ميليارد

300متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 3.36ميليارد

4 خواب 210متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه سایت دانشگاه تا بش غارداش

قیمت کل : 250ميليون

175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top