گلخانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه خان زنیان

قیمت کل : کارشناسي

1 خواب 1000متر متر مربع

کاربری گلخانه, سن بنا 15سال , طبقه سالن, سیستم نقشه گلخانه, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي

1 خواب 200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي

4 خواب 1700متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب

کاربری معدن, سن بنا 20سال , سیستم نقشه معدن, شمالی, نما ندارد, سند عادي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه,مشارکت در ساخت در شیراز منطقه کیان اباد

قیمت کل : کارشناسي

کاربری صنعتی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما بلوک, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : 306ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : کارشناسي

3 خواب 350متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ ویلایی, شمالی, نما بلوک, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : کارشناسي

کاربری باغ, سن بنا , سیستم نقشه باغ, شمالی, نما زمین خالی هست, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 800ميليون

1600متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه دوکوهک

قیمت کل : 700ميليون

300متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 12سال , سیستم نقشه کارگاهی, براصلی, نما اجر مدرسه ای, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top