جستجوی ملک

ویلایی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه صاحب الامر

قیمت کل : 2.2ميليارد

6 خواب 360متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه نظم آباد

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, جنوبی, نما سنگ, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 8

1 خواب

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 6سال , طبقه اول, سیستم نقشه یک طبقه, شرقی, نما آلومییم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 488ميليون

2 خواب 148متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 2ميليارد

4 خواب 307متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه بلوار معلم شرق

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ و زمین زراعی جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 780ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , سند دفترچه اي مشاع, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه افسریه خیابان 21

قیمت کل : 480ميليون

1 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه سه طبقه, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه افسریه خیابان ۳۲

قیمت کل : 190ميليون اجاره : 0.012تومان

2 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top