جستجوی ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در منطقه شهرک بهشتی

قیمت کل : 594ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 310ميليون

3 خواب 122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 816ميليون

4 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 710ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 455ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه هفتم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب 170متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه خیابان نادر

قیمت کل : 220ميليون

5 خواب 140متر متر مربع

سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 550ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 340ميليون رهن : 9ميليون اجاره : 1.45ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top