جستجوی ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه چهارباغ بالا6

قیمت کل : 8.24ميليارد

1030متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه ملاصدرا6

قیمت کل : 8.38ميليارد

18متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مهراباد4

قیمت کل : 8.4ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه علامه امینی4

قیمت کل : 9ميليارد

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه ناژوان1

قیمت کل : 9ميليارد

سن بنا 20سال , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مشتاق4

قیمت کل : 9.36ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه,مشارکت در ساخت در اصفهان منطقه جی10

قیمت کل : 7.33ميليارد

3 خواب 1705متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از ساختمان, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه بهشتی یکم

قیمت کل : 7.35ميليارد

3 خواب 1050متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از حیاط, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مهران4

قیمت کل : 7.6ميليارد

950متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مشتاق دوم4

قیمت کل : 7.8ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top