جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 101متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه دماوند

قیمت کل : 2.4ميليارد

120متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 900ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه معالی آباد

2 خواب 139متر متر مربع

سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 55.2ميليارد

920متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 9.36ميليارد

5 خواب 312متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک بهشتی

قیمت کل : 1.7ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top