جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه شیخ صدوق6

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه 60-, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در بجنورد

قیمت کل : 400ميليون

4 خواب

سن بنا قدیمی , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه 32 متری شهدا شمال

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب

سن بنا , طبقه پنجم, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سرباز

قیمت کل : 1.35ميليارد

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 534ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه کمربندی مدرس

قیمت کل : 148ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , غربی, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه تپه تلویزیون

قیمت کل : 1.5ميليارد

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه دانشگاه

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه یک طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top