جستجوی ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه لاهور4

قیمت کل : 6.4ميليارد

3 خواب 1152متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه استقلال 6

قیمت کل : 5.6ميليارد

سن بنا 20سال , درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه فردوسی3

قیمت کل : 5.6ميليارد

3 خواب 700متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه شیخ صفی4

قیمت کل : 6ميليارد

1560متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه نظرشرقی5

قیمت کل : 6ميليارد

4 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه,مشارکت در ساخت در اصفهان منطقه مشتاق دوم4

قیمت کل : 6ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سه نبش, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 6.125ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه دشتستان10

قیمت کل : 5.225ميليارد

3 خواب 950متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از ساختمان, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه هفت دست 6

قیمت کل : 5.3ميليارد

سن بنا 20سال , سه نبش, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مبارزان4

قیمت کل : 5.4ميليارد

3 خواب 1200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top