جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,معاوضه در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 765ميليون رهن : 200ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,معاوضه در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 150ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 13سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت معاوضه در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : کارشناسي

16متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : کارشناسي

4 خواب 174متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : کارشناسي

3 خواب 245متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,معاوضه در شیراز منطقه بربلوار جمهوری

رهن : 200ميليون اجاره : 7ميليون

75متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت معاوضه در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 795ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما رومی گرانیت, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 950ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top