جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 195متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 980ميليون

3 خواب 195متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 950ميليون رهن : 270ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 942ميليون

2 خواب 145متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 1.26ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 1.6ميليارد

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا 12سال , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 2.113ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مجتمع جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 12.42ميليارد

1 خواب 115متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 6.2ميليارد

300متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top