جستجوی ملک

کارگاه کوچک جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 270ميليون

180متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 250ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 180متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 200ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

250متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 12سال , طبقه سوله, سیستم نقشه گاراژ, شرقی, نما ندارد, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه بلوارنصر

قیمت کل : 130ميليون

250متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه کوچک جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 60ميليون

40متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سنگ, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه کوهمره سرخی

قیمت کل : 1.2ميليون

800متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, غربی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 1.2ميليون

450متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : کارشناسي

200متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا قدیمی , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, شرقی, نما سیمان سفید, سند عادي, ...

جزئیات ملک

گاوداری جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : کارشناسي

200متر متر مربع

کاربری گاوداری, سن بنا 5سال , طبقه انباری, سیستم نقشه گاوداری, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

پرورش ماهی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : کارشناسي

550متر متر مربع

کاربری پرورش ماهی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه پرورش ماهی, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top