جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 880ميليون رهن : 110ميليون

2 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی - جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تبریز منطقه کجوار

قیمت کل : 30ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه آبرسان

قیمت کل : 2.3ميليون

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پاساز مهدیه

رهن : 3ميليون اجاره : 1.3ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه میدان ابوریحان

رهن : 20ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 100ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, سه نبش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آبرسان

رهن : 20ميليون اجاره : 2.7ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 17سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چهارراه لاله

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه مجتمع تجاری

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

97متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه کوی ولیعصر

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

5 خواب 170متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه ششم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top