جستجوی ملک

دفتر کار جهت فروش در کرج منطقه گوهردشت

قیمت کل : 170ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا نوساز , شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کرج منطقه گوهردشت

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,مشارکت در ساخت در کرج منطقه جهانشهر

قیمت کل : 1.7ميليارد

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی به سمت حیاط, نما رومی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

زمین کشاورزی جهت فروش در بجنورد منطقه جاده بابا امان

قیمت کل : 940ميليون

سن بنا , سند قولنامه تنفيذ شده, ...

جزئیات ملک

زمین کشاورزی جهت فروش در بجنورد منطقه جاده بابا امان

قیمت کل : 600ميليون

سن بنا , سند قولنامه تنفيذ شده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 735ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, غربی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

زمین کشاورزی جهت فروش در بجنورد منطقه جاده بابا امان

قیمت کل : 340ميليون

سن بنا , سند قولنامه تنفيذ شده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top