جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 1.995ميليارد

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 14طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جبل الدراک

قیمت کل : 1.995ميليارد

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, جنوبی, نما رومی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 2ميليارد

4 خواب 217متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه تک واحدی, سه نبش, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 2.07ميليارد

2 خواب 220متر متر مربع

سن بنا 15سال , درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 2.1ميليارد

175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سه نبش, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 2.1ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.231ميليارد

3 خواب 194متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, درب از ساختمان, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 2.24ميليارد

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.3ميليارد

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه تک واحدی, شمالی - جنوبی, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top