جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 880ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 880ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 880ميليون رهن : 190ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 945ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی - خ نوری زاده

قیمت کل : 950ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 997ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه چهارم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سند تجاري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1.008ميليارد

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1.03ميليارد

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه تک واحدی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1.035ميليارد

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top