جستجوی ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه مدرس

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 220متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت فروش در شیراز منطقه شهرک گلستان

قیمت کل : 900ميليون

300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 2.376ميليارد رهن : 15ميليون اجاره : 5ميليون

5 خواب 290متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا هفتم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.2ميليارد

3 خواب 205متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 405ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه 9طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 595ميليون

2 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 612ميليون

3 خواب 204متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : کارشناسي

3 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 270ميليون رهن : 40ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دهم, سیستم نقشه 14طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top