جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5

رهن : 50ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط و ساختمان, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4

قیمت کل : 460ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

1 خواب

سن بنا 13سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران منطقه 7

قیمت کل : 562.5ميليون

205متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1

قیمت کل : 1.2ميليارد

120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره در تهران منطقه ۴ شهرداری

رهن : 40ميليون اجاره : 1.4ميليون

100متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه رسالت

قیمت کل : 181ميليون

54متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه نارمک

قیمت کل : 690ميليون

سن بنا 4سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه نارمک

قیمت کل : 690ميليون

سن بنا 4سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 7

قیمت کل : 135ميليون

54متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top