جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 1.72ميليارد

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه صورتگر

قیمت کل : 5ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : کارشناسي

3 خواب 167متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 630ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 266ميليون

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 928ميليون

3 خواب 216متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 1.02ميليارد

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 30ميليون اجاره : 2.7ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 875ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سه نبش, نما سنگ و چوب, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.155ميليارد

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سه نبش, نما سنگ و چوب, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top