جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 13.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : 14ميليارد

500متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 30سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ کشاورزی جهت فروش در شیراز منطقه دوکوهک

قیمت کل : 15ميليارد

1 خواب 30متر متر مربع

کاربری کشاورزی, سن بنا 20سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ, شمالی, نما بلوک, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 17ميليارد

2000متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 17ميليارد

3 خواب 215متر متر مربع

سن بنا 5سال , درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 40ميليارد

3000متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما بلوک, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : 3ميليارد رهن : 20ميليون اجاره : 8ميليون

600متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما اجر مدرسه ای, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین تجاری جهت فروش در شیراز منطقه بلوارصنایع

قیمت کل : 3ميليارد رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

20متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه دفترکار, سیستم نقشه محصوری, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه کمربندی

قیمت کل : 3ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا 25سال , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت فروش در شیراز منطقه عادل اباد

قیمت کل : 3ميليارد

800متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, غربی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top