جستجوی ملک

ویلا جهت فروش در نور و علمده منطقه چمستان

قیمت کل : 300ميليون

170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه ویلائی, نما سیمان سفید, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه گلدشت معالی آباد

قیمت کل : 585ميليون

3 خواب 153متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 590ميليون

3 خواب 188متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هشتم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما 219, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 808ميليون

2 خواب 210متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه سراج

قیمت کل : 65ميليون

30متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در منطقه زرهی

قیمت کل : 280ميليون

2 خواب 124متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه شهرک بهشتی

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 121متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 350ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه 7طبقه, جنوبی, نما -1, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 1.3ميليارد

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری معاوضه با آپارتمان, سن بنا 4سال , طبقه اول, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 630ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top