جستجوی ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه جی 10

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه جی 10

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه جی 10

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه جی 10

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی شرقی غربی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه جی 10

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه جی 10

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بلال4

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بلال4

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بلال4

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه ابوالحسن3

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top