جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 576ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه 6طبقه, شمالی - شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 704ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه ششم, سیستم نقشه 6طبقه, شمالی - شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 380ميليون

3 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه همکف, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.215ميليارد

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 600ميليون رهن : 80ميليون

2 خواب 101متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند اداري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شیمی گیاه

قیمت کل : 322ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در هشتپر منطقه جوکندان

قیمت کل : 150ميليون

سن بنا , نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 352ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه 6طبقه, شمالی - شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 60ميليون اجاره : 300تومان

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه دو طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 365ميليون

135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه 5طبقه, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top