جستجوی ملک

زمین جهت فروش در قم منطقه 2

قیمت کل : 150ميليون

سن بنا نوساز , سند اوقافی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در کرج منطقه عظیمیه

قیمت کل : 12.6ميليارد

سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 81.9ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5

رهن : 220ميليون

160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما رومی گرانیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 408ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت معاوضه در شیراز منطقه زرهی

3 خواب 163متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه دانشجو

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه 4طبقه, درب از حیاط و ساختمان, سند مسكوني ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 196متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هفتم, شمالی - جنوبی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت معاوضه در شیراز منطقه زرهی

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top