جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 10

قیمت کل : 266ميليون

2 خواب 700متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, غربی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 7

قیمت کل : 313ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 410ميليون

3 خواب 144متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 7

قیمت کل : 215ميليون

1 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه همکف, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 7

قیمت کل : 397ميليون

2 خواب 124متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 7

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 124متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 13

رهن : 40ميليون اجاره : 1.5ميليون

87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 230ميليون

60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, دو نبش شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در پاکدشت (پلشت)

قیمت کل : 550ميليون

600متر متر مربع

سن بنا نوساز , غربی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,فروش,معاوضه در تهران منطقه 22

قیمت کل : 3.2ميليارد رهن : 250ميليون اجاره : 15ميليون

141متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه پیلوت, شمالی جنوبی دو کله, نما کنیتکس, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top