جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ادبیات

قیمت کل : 1.3ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 1.35ميليارد

2 خواب 141متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 1.35ميليارد

2 خواب 141متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 1.35ميليارد

2 خواب 141متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه چهارم, دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 1.377ميليارد

2 خواب 153متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.377ميليارد

2 خواب 153متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 1.42ميليارد

3 خواب 142متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه عفیف اباد

قیمت کل : 1.45ميليارد

2 خواب 108متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1.518ميليارد

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 1.6ميليارد

3 خواب 1400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, نما آجرنما, سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top