جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 70ميليون

2 خواب 122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 1.4ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 35ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 70ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

طبقه دوم منزل جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 12ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جبل الدراک

رهن : 20ميليون اجاره : 1.8ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

اجاره : 8ميليون

27متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 80ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه ششم, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top