جستجوی ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 600ميليون

220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 150ميليون

125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, درب از ساختمان, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باغ حوض

رهن : 140ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 600ميليون اجاره : 100تومان

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فلاحی

رهن : 250ميليون

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 300ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

رهن : 750ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 11سال , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوی وحدت

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک

فرانسوی ساز جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گلدشت

رهن : 200ميليون

3 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه هفتم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه چوگان

رهن : 160ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top