جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 756ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, شمالی - شرقی, نما سنگ, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 315ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران

قیمت کل : 60ميليون

120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 45ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نهم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 45ميليون

87متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه هفتم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت فروش در منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 280ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه همکف, دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه خرم

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 1.1ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 360ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 8طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top