جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

12متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 8ميليون اجاره : 1.8ميليون

12متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 7ميليون اجاره : 900تومان

15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 8ميليون اجاره : 750تومان

16متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 15ميليون اجاره : 2.2ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 20ميليون اجاره : 6ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگشهر

رهن : 20ميليون اجاره : 5.5ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 30ميليون اجاره : 1.9ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top