جستجوی ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه میدان احسان

قیمت کل : 425ميليون

2 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 445ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 472ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, شرقی - غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ابریشمی

قیمت کل : 480ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 510ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 540ميليون

3 خواب 186متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه پنجم, سیستم نقشه 6طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 545ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, نما ندارد, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 546ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 600ميليون رهن : 150ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top