جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

4 خواب 290متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا نوساز , طبقه به انتخاب خریدار, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه هنگ

قیمت کل : 267ميليون

2 خواب 94متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 777ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه 4طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه منوچهری

قیمت کل : 270ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 756ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه مطهری

قیمت کل : کارشناسي

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه هشتم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

37متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 18سال , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 675ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شهرک ارین

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top