جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 720ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, نما سنگ و چوب, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 756ميليون

2 خواب 168متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 3.78ميليارد

2 خواب 840متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه ولیعصرقصرالدشت

رهن : 30ميليون

16متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه صنایع

قیمت کل : 286ميليون

2 خواب 159متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 9طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه دانشجو

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 7طبقه, شرقی - غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.82ميليارد

3 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه همکف, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 9طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه تاچارا

قیمت کل : 348ميليون

3 خواب 174متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 8طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top