جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 100ميليون اجاره : 6ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 65ميليون اجاره : 15ميليون

100متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.8ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.16ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 160ميليون

40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوئیت, سیستم نقشه سوئیت, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 230ميليون

2 خواب 114متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 230ميليون

2 خواب 94متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 230ميليون

2 خواب 94متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه تک واحدی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top