جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 320ميليون

2 خواب 99متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 896ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی - خ فلاحی

قیمت کل : 448ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 167ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 455ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه بلوار بعثت

رهن : 60ميليون

4 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 480ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جهان آرا

قیمت کل : 335ميليون رهن : 80ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی - فلاحی

قیمت کل : 377ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو بر, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی- خ صدا و سیما

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 77متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top