جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 3ميليارد

240متر متر مربع

سن بنا قدیمی , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه یقطین

قیمت کل : 3.3ميليارد

110متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 3.38ميليارد

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 3.5ميليارد

220متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 4.095ميليارد

2 خواب

سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن,فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 5.1ميليارد

85متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 760ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 780ميليون

3 خواب 156متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 800ميليون

1 خواب 110متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

قیمت کل : 850ميليون

4 خواب 110متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top