جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه جابر انصاری

قیمت کل : 717ميليون

3 خواب 205متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه پل چمران

قیمت کل : 1.4ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اصفهان منطقه ابشار

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه جابر انصاری

قیمت کل : 415ميليون

16 خواب 166متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه برازنده

قیمت کل : 315ميليون

3 خواب 143متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه جی کاخ

قیمت کل : 336ميليون

2 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه علامه امینی غربی

قیمت کل : 462ميليون

3 خواب 154متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه 22 بهمن

قیمت کل : 553.5ميليون

3 خواب 123متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در دولت‌آباد ترون منطقه کمشچه

قیمت کل : 300ميليون

سن بنا نوساز , درب از حیاط و ساختمان, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top