جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه امام خمینی جنوب

قیمت کل : 140ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار مدرس جنوب

قیمت کل : 265ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شمال

قیمت کل : 125ميليون

2 خواب 96متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه 32 متری شهدا شمال

قیمت کل : 110ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه 32 متری شهدا شمال

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار مدرس جنوب

قیمت کل : 280ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه امام خمینی جنوب

رهن : 8ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار ولایت

قیمت کل : 90ميليون

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه امام خمینی جنوب

قیمت کل : 700ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 20سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top