جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه 32 متری شهدا شمال

قیمت کل : 110ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه 32 متری شهدا شمال

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار مدرس جنوب

قیمت کل : 280ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه امام خمینی جنوب

رهن : 8ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار ولایت

قیمت کل : 90ميليون

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه امام خمینی جنوب

قیمت کل : 700ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 20سال , ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی شمال

رهن : 13ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در بجنورد

رهن : 35ميليون اجاره : 300تومان

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی شمال

رهن : 4ميليون اجاره : 250تومان

1 خواب 60متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه بلوار ولایت

رهن : 5ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 85متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top