جستجوی ملک

زمین مسکونی جهت فروش در اصفهان منطقه مولوی

قیمت کل : 263ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند مشاعي, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در اصفهان منطقه رباط سوم

قیمت کل : 400ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه سفین

قیمت کل : 1.1ميليارد

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در کیش منطقه سفین

قیمت کل : 1.05ميليارد

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سند سند كشوري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه سفین

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 138متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سند كشوري, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در کیش منطقه سفین

قیمت کل : 1.2ميليارد

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , سند سند كشوري, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در کیش منطقه سفین

قیمت کل : 1.25ميليارد

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , سند سند كشوري, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در کیش منطقه سفین

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه سفین

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, سند سند كشوري, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top