جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 4

6 خواب 3 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 1 اجاره : 3

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 3

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه هفتم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 5 اجاره : 4

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 1

1 خواب 5 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 19سال , طبقه چهارم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 5 اجاره : 3

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 2

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 2

5 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 5 اجاره : 2

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستاد

رهن : 7 اجاره : 4

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top