جستجوی ملک

خانه 2طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , شرقی غربی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه نظر غربی5

رهن : 25ميليون اجاره : 1.7ميليون

2 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

رهن : 70ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه استانداری

220متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 8سال , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه وحید 5

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

دفترکار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه نشاط3

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه نشاط3

رهن : 60ميليون اجاره : 11ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه دروازه دولت

رهن : 80ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه ششم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه استانداری3

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top