جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 250ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 230متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 140ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه معلم

رهن : 55ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 40ميليون اجاره : 1.25ميليون

3 خواب

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 1.7ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

1 خواب 70متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

1 خواب 70متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 60ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا , طبقه نهم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top