جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 300ميليون

3 خواب 154متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 282ميليون

2 خواب 114متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه ششم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 630ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 340ميليون

2 خواب 101متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 111متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه ششم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در قائم‌شهر منطقه خ ساری مهمانسرا

قیمت کل : 100ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه مصطفی خمینی

قیمت کل : 165ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در مشهد منطقه12

اجاره : کارشناسي

400متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در مشهد منطقه2

250متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top