جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 810ميليون

3 خواب 158متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 7ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 20تومان

90متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 150ميليون اجاره : 2تومان

24متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 375ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 69ميليون اجاره : 800تومان

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه افسریه خیابان 39

قیمت کل : 430ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه 5طبقه, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 385ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 760ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 95ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, سه نبش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان ۳۷

قیمت کل : 240ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top