جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 3.33ميليارد

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه آپارتمانی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چوگیا

قیمت کل : 3.24ميليارد

4 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 3.237ميليارد

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 3.2ميليارد

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 3ميليارد

450متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 3ميليارد

3 خواب 195متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما رومی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه ادبیات

قیمت کل : 2.9ميليارد

116متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 2.745ميليارد

3 خواب 225متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 2.437ميليارد

4 خواب 195متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه همکف, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 2.43ميليارد

2 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 5طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top