جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 50ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هشتم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 6ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هفتم, جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 4.5ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 40ميليون اجاره : 100تومان

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 352ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1.5ميليارد

3 خواب 290متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 1.8ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 360ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه ششم, سیستم نقشه 6طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 250ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top