جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 340ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه ششم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 349ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

اپارتمان یکجا جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 198ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کرج منطقه حافظیه

رهن : 550تومان اجاره : 48تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 235ميليون

2 خواب

سن بنا 5سال , طبقه دوم, شمالی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top