آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران خ مبعث

قیمت کل : 430ميليون

3 خواب 156متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار جمهوری

رهن : 50ميليون اجاره : 250تومان

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه طبقه منزل, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران خ آقایی

رهن : 10ميليون اجاره : 850تومان

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 440ميليون رهن : 120ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه خلیلی

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران خ کلاهدوز

قیمت کل : 220ميليون

3 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران خ کلاهدوز

قیمت کل : 273ميليون

2 خواب 114متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت مشارکت در ساخت در شیراز منطقه بلوار پاسارگاد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.4ميليارد

8 خواب 420متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top