جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.39ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه نارمک

قیمت کل : 1.41ميليارد

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه میدان 17

قیمت کل : 1.45ميليارد

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه نارمک

قیمت کل : 1.45ميليارد

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه نارمک

قیمت کل : 1.54ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 5 طبقه 2 واحدی, شرقی غربی دو کله, نما سنگ, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه میدان 18

قیمت کل : 1.615ميليارد

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 5طبقه, شرقی غربی, نما سنگ, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه دردشت

قیمت کل : 1.65ميليارد

2 خواب 99متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه نارمک

قیمت کل : 1.67ميليارد

2 خواب 84متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه نارمک

قیمت کل : 1.7ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه نارمک

قیمت کل : 1.7ميليارد

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه مختلف, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top