جستجوی ملک

خانه دربست جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه بلوار شاهد

قیمت کل : 5.4ميليارد

3 خواب 560متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 7ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه کوچه بانک خون

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه امام خمینی

قیمت کل : 600ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما رومی گرانیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.6ميليارد

320متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.6ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 200تومان

64متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.87ميليارد

2 خواب 150متر متر مربع

سن بنا قدیمی , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

قیمت کل : 1.9ميليارد

2 خواب 210متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.1ميليارد

350متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top