جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : 373ميليون

3 خواب 178متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 390ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , سیستم نقشه 8طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 460ميليون

3 خواب 162متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه قدمگاه شرقی

قیمت کل : 500ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : 650ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه 5طبقه, درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 5ميليارد

5 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه فلکه معلم

قیمت کل : 6.1ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه ویلائی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 6.152ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.5ميليارد

سن بنا , طبقه زیرزمین, سند مالكيت و سر قفلي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top