جستجوی ملک

کارگاه بزرگ جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 550ميليون رهن : 80ميليون

360متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سالن قارچ جهت فروش در شیراز منطقه حجت اباد

قیمت کل : 550ميليون

100متر متر مربع

کاربری سالن قارچ, سن بنا 7سال , طبقه سالن, سیستم نقشه سالن قارچ, جنوبی, نما سیمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت فروش در شیراز منطقه ویژه اقتصادی

قیمت کل : 550ميليون

1000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 550ميليون

400متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک دستغیب

قیمت کل : 550ميليون

300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 12سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند عادي, ...

جزئیات ملک

مغازه کوچک جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه بلوارعدالت

قیمت کل : 550ميليون رهن : 15ميليون اجاره : 2.6ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, شمالی, نما سنگ, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

مغازه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه بلوارعدالت

قیمت کل : 560ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, شمالی, نما سنگ, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه کیان اباد

قیمت کل : 560ميليون

500متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 560ميليون رهن : 150ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 530ميليون

300متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 12سال , سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top