جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 61.4ميليون

2 خواب 64متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما آجرنما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 36.6ميليون

1 خواب 42متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما آجرنما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 62.6ميليون

1 خواب 48متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 420ميليون رهن : 15ميليون اجاره : 1.5تومان

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, نما آجرنما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 30.6ميليون

1 خواب 42متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه 32 متری شهدا شمال

رهن : 10ميليون اجاره : 250تومان

100متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top