دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 3 - شیراز

1 خواب 180متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 2سال , طبقه اول, شمالی,جنوبی,غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - جنت آباد

2 خواب 87متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - شاهین شمالی

قیمت کل : 709.5ميليون

2 خواب 129متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شرقی,غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - دهکده المپیک

قیمت کل : 315ميليون

2 خواب 72متر متر مربع

سن بنا 14سال , طبقه چهارم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - خ 35 متری گلستان

قیمت کل : 434.6ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه پنجم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - شیخ بهایی

3 خواب 195متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - سردار جنگل

قیمت کل : 663ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شرقی,غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - پیامبر

قیمت کل : 459ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 10سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 6 - قائم مقام

2 خواب 240متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 7 - کریمخان

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 13سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top