جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 163متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه همکف, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 860ميليون

سن بنا 18سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 877ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ساحلی غربی

قیمت کل : 880ميليون

220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه ساحلی غربی

قیمت کل : 880ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 884ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه میرزا کوچک خان

قیمت کل : 900ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 900ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top