جستجوی ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 30ميليون اجاره : 1.7ميليون

4 خواب 190متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 510ميليون رهن : 140ميليون

3 خواب 211متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 19سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 1.403ميليارد

3 خواب 242متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 430ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه 6طبقه, شمالی - شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 496ميليون

2 خواب 136متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 542ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 260ميليون

2 خواب 106متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1.2ميليارد

2 خواب 104متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی - جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه میدان معلم

قیمت کل : 5.8ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه یک و نیم طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top