جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 138متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 160ميليون اجاره : 3.2ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه ششم, سیستم نقشه 8طبقه, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 70ميليون اجاره : 7ميليون

26متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شهرک غرب

رهن : 100ميليون اجاره : 12ميليون

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شهرک غرب

رهن : 400ميليون اجاره : 13ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 3سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه چمران

قیمت کل : 550ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه سعادت آباد

قیمت کل : 1.105ميليارد

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه هفتم, دو نبش شمالی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه شهرک غرب

قیمت کل : 1.05ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه ششم, دو نبش شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه شهرک غرب

قیمت کل : 900ميليون

10متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top