جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه نادر

رهن : 35ميليون اجاره : 3.5ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیر کبیر

رهن : 20ميليون اجاره : 3.5ميليون

120متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 30ميليون اجاره : 350تومان

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 609ميليون

2 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 629ميليون

2 خواب 134متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 15ميليون اجاره : 2.2ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 14

قیمت کل : 130ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 6

قیمت کل : 23ميليون

47متر متر مربع

سن بنا 18سال , جنوبی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top