جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.8ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 1.6ميليارد

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 860ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 2.046ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ولیعصرقصرالدشت

قیمت کل : 2.091ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در هشتپر منطقه امام

قیمت کل : 360ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه ویلا, سیستم نقشه ویلائی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در هشتپر منطقه 20متری

قیمت کل : 185ميليون

سن بنا , دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در هشتپر منطقه طاهری

قیمت کل : 2.42ميليارد

3 خواب 131متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه ویلا, سیستم نقشه ویلائی, دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top