جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 4.5ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه ١١

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

طبقه 2 منزل جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 15ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 340ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 863ميليون

3 خواب 157متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 663ميليون

3 خواب 158متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 490ميليون

3 خواب 158متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 265ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top