جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه چمران

قیمت کل : 1.836ميليارد

4 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه ستارخان

قیمت کل : 792ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 182متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 150ميليون

سن بنا , درب از ساختمان, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 2ميليارد

4 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چهارراه هوابرد به سمت میدان سنگی

قیمت کل : 721ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 570ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 4تومان

19متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه بعثت - خ مجتبی آقایی

قیمت کل : 656ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم و سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 480ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شمس

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top