جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 10ميليون اجاره : 1.6ميليون

1 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه کرانه

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا , طبقه 9, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

1 خواب 60متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

1 خواب 59متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

2 خواب 66متر متر مربع

سن بنا 14سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما آجرنما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

1 خواب 60متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد منطقه امام خمینی شمال

قیمت کل : 950ميليون

17متر متر مربع

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه امیریه جنوبی

رهن : 5ميليون اجاره : 400تومان

85متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد منطقه هماک

قیمت کل : 130ميليون

21متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top