آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 518ميليون

2 خواب 147متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران خ مبعث

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 220ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

34متر متر مربع

سن بنا , سیستم نقشه یک دهنه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چهارراه ملاصدرا

رهن : 20ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم و چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 15ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فلکه احسان

قیمت کل : 777ميليون

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هفتم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوب شرقی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری جنوبی

رهن : 5ميليون اجاره : 1.2ميليون

25متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران چوگان

قیمت کل : 180ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top