جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 960ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 975ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 990ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چهارراه باغتخت

قیمت کل : 953ميليون

3 خواب 147متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

پاساژ جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 990ميليون

39متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیرزمین, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 960ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 960ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه پروین10

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 141متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از ساختمان, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه هفتم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top