جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 952ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 1ميليارد

1 خواب 143متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار رحمت

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 8سال , درب از حیاط, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه ابتدا خیابان دانشگاه

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما رومی گرانیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 980ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سیاحتگر

قیمت کل : 997ميليون

3 خواب 133متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از حیاط, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد شرقی

قیمت کل : 955ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 966ميليون

کاربری تجاری, سن بنا 1سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه وصال

قیمت کل : 975ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top