جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 1ميليارد

90متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 1ميليارد

5 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر - پشت باغ جنت

قیمت کل : 990ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 960ميليون

88متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 953ميليون

سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 952ميليون

3 خواب 167متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی جنوبی, نما سنگ و چوب, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 990ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از حیاط, نما سنگ و آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 960ميليون

2 خواب 420متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top