جستجوی ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 960ميليون

30متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیرزمین, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 965ميليون

3 خواب 195متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, نما رومی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 980ميليون رهن : 15ميليون اجاره : 4تومان

27متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 994ميليون

3 خواب 195متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 995ميليون

3 خواب 195متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 195متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, سیستم نقشه تک واحدی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه قصردشت شرقی

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 962ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 232متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان تجاری جهت فروش,معاوضه در کیش منطقه شهر کرمان

قیمت کل : 980ميليون

2 خواب

کاربری تجاری, سن بنا 12سال , نما رومی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top