آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - میرداماد

قیمت کل : 960ميليون

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه مختلف, جنوبی,غربی, نما سایر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - سعادت آباد

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه پنچم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - شهران

قیمت کل : 980ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - صادقیه

قیمت کل : 985.3ميليون

3 خواب 167متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه جهارم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 3 - ظفر

قیمت کل : 1ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان با پارکینگ جهت فروش در تهران منطقه مجیدیه شمالی پایینتر از میدان هروی تپه شمس آباد کو

قیمت کل : 958ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ و آجر, سند غير آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 962.5ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شریعتی

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top