جستجوی ملک

ویلایی سه طبقه به بالا جهت فروش در اصفهان منطقه کاوه

قیمت کل : 1ميليارد

8 خواب 432متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی سه طبقه به بالا جهت فروش در اصفهان منطقه برازنده

قیمت کل : 1ميليارد

8 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 980ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 195متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کرج منطقه مهرشهر

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 980ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت-بر خ

قیمت کل : 960ميليون

2 خواب 196متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 960ميليون

3 خواب 196متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top