جستجوی ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه فسا-دهنو

قیمت کل : 990ميليون

1000متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 236متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 1ميليارد

کاربری کشاورزی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1ميليارد

4 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 1ميليارد

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 1ميليارد رهن : 200ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

سن بنا , طبقه ششم, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه معالی اباد

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 7سال , طبقه هفتم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top