جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 1ميليارد

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , درب از حیاط, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه ابیاری

قیمت کل : 952ميليون

53متر متر مربع

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 1 - دیباجی جنوبی

قیمت کل : 1ميليارد

1 خواب 65متر متر مربع

سن بنا 100سال , طبقه در کل, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - شریعتی

قیمت کل : 990ميليون

3 خواب 198متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 5 - بلوار فردوس

قیمت کل : 990ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 2سال , طبقه همکف, شمالی,جنوبی, نما کامپوزیت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - ستارخان

قیمت کل : 960ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - شریعتی

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - سوهانک

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 15سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - دیباجی

قیمت کل : 987ميليون

3 خواب 141متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, شمالی,جنوبی,غربی, نما سنگ سیمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - آیت الله کاشانی1

قیمت کل : 984ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه نهم, شمالی, نما رومی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top