جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر - سجادیه دوم

قیمت کل : 966ميليون

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 990ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 963ميليون

3 خواب 214متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 1ميليارد

40متر متر مربع

سن بنا , سیستم نقشه یک دهنه, سند مالكيت اوقاف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار پاسداران

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 999ميليون

2 خواب 196متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه معالی آباد- خلبانان

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ابریشمی

قیمت کل : 962ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نهم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 960ميليون

32متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی صاحب الامر غربی

قیمت کل : 1ميليارد

6 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, نما آجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top