جستجوی ملک

ساختمان کامل جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه اول, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1ميليارد

6 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا سوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه خلدبرین

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : 1ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه فردوسی

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه فردوسی

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت شرقی

قیمت کل : 960ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 980ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, دو ممر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه خاکشناسی

قیمت کل : 954ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top