جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 980ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 960ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ و چوب, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 1ميليارد

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 975ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 980ميليون

سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 960ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1ميليارد

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه معالی آباد

قیمت کل : 966ميليون

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top