جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه سیمین5

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 1طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه پروین 10

قیمت کل : 1ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه وحید5

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه سوم, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 2طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه شیخ صدوق 6

قیمت کل : 1ميليارد

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مرداویج6

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه کاشانی 2

قیمت کل : 1ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه جهارباغ خواجو3

قیمت کل : 980ميليون

3 خواب 195متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, جنوبی شرقی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 2طبقه جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه جی10

قیمت کل : 960ميليون

2 خواب 320متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 2طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه شریف واقفی3

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 295متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, درب از حیاط, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top