جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه لاله 4

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 177متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شرقی جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه لاله4

قیمت کل : 1ميليارد

4 خواب 255متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه پنجم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین تجاری جهت فروش در اصفهان منطقه دارک

قیمت کل : 1ميليارد

سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه باغ مشهد4

قیمت کل : 997ميليون

3 خواب 172متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق 4

قیمت کل : 980ميليون

3 خواب 152متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه همکف, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه هشت بهشت4

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 195متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه شریعتی6

قیمت کل : 980ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه ثریا3

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه علامه امینی4

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top