جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 22بهمن4

قیمت کل : 960ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, دو نبش جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه لاله4

قیمت کل : 960ميليون

3 خواب 174متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

قیمت کل : 987ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه باغ مشهد4

قیمت کل : 997ميليون

3 خواب 172متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مرداویج6

قیمت کل : 999ميليون

2 خواب 111متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق 4

قیمت کل : 980ميليون

3 خواب 152متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه همکف, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه شریعتی6

قیمت کل : 980ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 980ميليون

4 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه خاقانی5

قیمت کل : 980ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از حیاط و ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 3طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه ابوالحسن3

قیمت کل : 980ميليون

245متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top