آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 980ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ و چوب, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - شیخ بهایی

قیمت کل : 975ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - دولت

قیمت کل : 967.6ميليون

3 خواب 118متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - دولت

قیمت کل : 974.4ميليون

3 خواب 118متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 7 - مطهری تخت طاووس

قیمت کل : 977.5ميليون

4 خواب 115متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا 25سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 6 - شیخ بهائی

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 215متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 6طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1ميليارد

4 خواب 210متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه 5طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه منبع آب

قیمت کل : 963ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top