جستجوی ملک

خانه 3طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه ابوالحسن اصفهانی3

قیمت کل : 1ميليارد

77متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, دو ممر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم 4

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه وحید5

قیمت کل : 960ميليون

2 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی جنوبی شرقی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق اول 3

قیمت کل : 960ميليون

2 خواب 148متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 1طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه پروین 10

قیمت کل : 1ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه وحید5

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه سوم, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 2طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه شیخ صدوق 6

قیمت کل : 1ميليارد

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مرداویج6

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه کاشانی 2

قیمت کل : 1ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه جهارباغ خواجو3

قیمت کل : 980ميليون

3 خواب 195متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, جنوبی شرقی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top