جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 970ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه نیم طبقه, سیستم نقشه دو طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه نادر

قیمت کل : 1ميليارد

سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 990ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - مرزداران

قیمت کل : 952ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - مرزداران

قیمت کل : 952ميليون

2 خواب 84متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - شیخ بهایی

قیمت کل : 979.6ميليون

3 خواب 124متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 12سال , طبقه پنجم, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 5 - چهار باغ

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 153متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 20سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 7 - خواجه عبدا..

قیمت کل : 972ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا 2سال , طبقه جهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - ظفر

قیمت کل : 977.5ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه 1/5, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - کامرانیه

قیمت کل : 990ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top