جستجوی ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 957ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1ميليارد

سن بنا , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 190متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 970ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 960ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 993ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه زیر زمین, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 994.5ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top