جستجوی ملک

خانه 3طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه ملاصدرا6

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه لاله4

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, غرب از کوچه, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مهران4

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه لاله4

قیمت کل : 960ميليون

3 خواب 174متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه لاله 4

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 177متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شرقی جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه لاله4

قیمت کل : 1ميليارد

4 خواب 255متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه پنجم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین تجاری جهت فروش در اصفهان منطقه دارک

قیمت کل : 1ميليارد

سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه باغ مشهد4

قیمت کل : 997ميليون

3 خواب 172متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق 4

قیمت کل : 980ميليون

3 خواب 152متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه همکف, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه هشت بهشت4

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 195متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top