جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه خلدبرین

قیمت کل : 960ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی

قیمت کل : 1ميليارد

66متر متر مربع

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 990ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 990ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1ميليارد

220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1ميليارد

350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top