جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 990ميليون

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه 8طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1ميليارد

4 خواب 154متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه دو طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : 1ميليارد

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه 4 راه زرگری

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا قدیمی , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 440متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1ميليارد

165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 213متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه کوی دانشگاه

قیمت کل : 1ميليارد

100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top