جستجوی ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 1ميليارد

118متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه میدان فرمانداری

قیمت کل : 990ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در کاشان

قیمت کل : 1ميليارد

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 990ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چهاراه چنچنه

قیمت کل : 960ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 965ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

3طبقه روی پیلوت جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه نیایش

قیمت کل : 1ميليارد

135متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه نیایش

قیمت کل : 1ميليارد

135متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 1ميليارد

287متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top