جستجوی ملک

ویلایی سه طبقه به بالا جهت فروش در اصفهان منطقه کاوه

قیمت کل : 1ميليارد

8 خواب 432متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی سه طبقه به بالا جهت فروش در اصفهان منطقه برازنده

قیمت کل : 1ميليارد

8 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اصفهان منطقه کاوه

قیمت کل : 1ميليارد

8 خواب 800متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, نما سنگ وسفال, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 3 طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه جابر انصاری

قیمت کل : 1ميليارد

5 خواب 402متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی دو طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه ایمان

قیمت کل : 1ميليارد

5 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی سه طبقه به بالا جهت فروش در اصفهان منطقه کاوه

قیمت کل : 1ميليارد

8 خواب 570متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی سه طبقه به بالا جهت فروش در اصفهان منطقه ابن سینا

قیمت کل : 1ميليارد

7 خواب 480متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه خانه اصفهان

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

ویلایی یک طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه کاوه

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 1ميليارد

500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top