جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 211متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه دوطبقه, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران-باغ حوض

قیمت کل : 1ميليارد

75متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 1ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه مطهری شمالی

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی-باغ حوض

قیمت کل : 1ميليارد

4 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1ميليارد

6 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا سوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 1ميليارد

4 خواب 278متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 1ميليارد

4 خواب 272متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 1ميليارد

90متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 1ميليارد

5 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top