جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه نیایش

قیمت کل : 1ميليارد رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1ميليارد

440متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : 1ميليارد

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 175متر متر مربع

سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 990ميليون

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه 8طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چهاراه چنچنه

قیمت کل : 960ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 975ميليون

2 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 975ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top