جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 1ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ابریشمی

قیمت کل : 999ميليون

4 خواب 222متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1ميليارد

185متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 1ميليارد

90متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 1ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 1ميليارد

6 خواب 440متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما آجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم و چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 1ميليارد

5 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه سه طبقه, نما سنگ و آجر, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 440متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 1ميليارد

40متر متر مربع

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top