جستجوی ملک

دفتر کار جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 1ميليارد

کاربری کشاورزی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 135متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 965ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 960ميليون

3 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 959ميليون

2 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در بجنورد منطقه منبع آب

قیمت کل : 962ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , دو نبش جنوبی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه جی شهروند

قیمت کل : 960ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه فردوسی

قیمت کل : 970ميليون

300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top