جستجوی ملک

باغ جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه خان زنیان

قیمت کل : 1ميليارد

2000متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 1ميليارد رهن : 200ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

سن بنا , طبقه ششم, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه مطهری شمالی

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1ميليارد

6 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا سوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 1ميليارد

4 خواب 278متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند آماده, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران-باغ حوض

قیمت کل : 1ميليارد

75متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 1ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی اباد

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top