جستجوی ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1ميليارد

285متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه ویلائی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, سه نبش, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1ميليارد

305متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی کلنگی جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1ميليارد

300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه 60 -, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1ميليارد

302متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1ميليارد

307متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1ميليارد

302متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1ميليارد

47متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 4سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top