جستجوی ملک

منزل طبقاتی جهت فروش,معاوضه در منطقه ساحلی غربی

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 998ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه هوابرد

قیمت کل : 1ميليارد

134متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 998ميليون

3 خواب 208متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 960ميليون

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت فروش در منطقه همت شمالی

قیمت کل : 984ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 980ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 958ميليون

3 خواب 213متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه پنجم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top