جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه چهارباغ پایین 1

قیمت کل : 990ميليون

33متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه توحید میانی5

قیمت کل : 975ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 1طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه ابن سینا

قیمت کل : 1ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 3طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه شیخ صدوق شمالی6

قیمت کل : 1ميليارد

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 60-, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه فلسطین3

قیمت کل : 990ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مطهری یکم

قیمت کل : 960ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه لاهور4

قیمت کل : 980ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه نظرمیانی5

قیمت کل : 970ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سه نبش, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 3طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه ابوالحسن اصفهانی3

قیمت کل : 1ميليارد

77متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, دو ممر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم 4

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top