جستجوی ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 994.5ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 996ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 993ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه زیر زمین, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 980ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 987ميليون

2 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم -کوی ابوالفتح خانی

قیمت کل : 962ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در کاشان

قیمت کل : 1ميليارد

4 خواب 400متر متر مربع

سن بنا نوساز , سیستم نقشه دوبلکس, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه سجاد

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه قائم مقام

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فلکه معلم

قیمت کل : 969ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top