جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 970ميليون رهن : 150ميليون

3 خواب 197متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 960ميليون

88متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 960ميليون

32متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 990ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سیاحتگر

قیمت کل : 1ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسداران - شهید آقایی

قیمت کل : 1ميليارد

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 986ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ذوالانوار

قیمت کل : 960ميليون

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه 20 متری سینما سعدی

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما تگری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه ولی عصر قصرالدشنت

قیمت کل : 975ميليون

3 خواب 195متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top