جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 975ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 978ميليون

3 خواب 208متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 980ميليون

سن بنا , سیستم نقشه دوبلکس, درب از ساختمان, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 980ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد(بلوار شهید آوینی )

قیمت کل : 984ميليون

2 خواب 205متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 985ميليون

3 خواب 197متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 985ميليون

3 خواب 197متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه ششم, سیستم نقشه دوبلکس, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 988ميليون

3 خواب 154متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه میدان معلم خ معلم

قیمت کل : 988ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران - آقایی

قیمت کل : 990ميليون

4 خواب 307متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top