جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه وصال

قیمت کل : 980ميليون

52متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, دو نبش, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه ستارخان

قیمت کل : 990ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از حیاط, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مساحت بالا جهت فروش در هشتپر منطقه میانکوه

قیمت کل : 980ميليون

سن بنا , دو نبش, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1ميليارد

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه اول, درب از حیاط و ساختمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 960ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مهران4

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 1طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه ابن سینا

قیمت کل : 1ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top