جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 990ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 970ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه نیم طبقه, سیستم نقشه دو طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه.ویلایی جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه.ویلایی جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 215متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه 4طبقه, دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در هشتپر منطقه گیسوم

قیمت کل : 1ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه همکف, سیستم نقشه 6طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 1ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه سجاد

قیمت کل : 970ميليون

3 خواب 148متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top