جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه توحید5

قیمت کل : 975ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه جی10

قیمت کل : 975ميليون

3 خواب 212متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, دو نبش جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه توحید میانی5

قیمت کل : 975ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق 4

قیمت کل : 980ميليون

3 خواب 152متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه همکف, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه شریعتی6

قیمت کل : 980ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 980ميليون

4 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه خاقانی5

قیمت کل : 980ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از حیاط و ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 3طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه ابوالحسن3

قیمت کل : 980ميليون

245متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه لاهور4

قیمت کل : 980ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه جهارباغ خواجو3

قیمت کل : 980ميليون

3 خواب 195متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, جنوبی شرقی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top