آپارتمان با پارکینگ جهت فروش در تهران منطقه مجیدیه شمالی پایینتر از میدان هروی تپه شمس آباد کو

قیمت کل : 958ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ و آجر, سند غير آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 962.5ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شریعتی

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - دولت

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 18سال , طبقه سوم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 1ميليارد

6 خواب 320متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما آجر تراش, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی خ محلاتی

قیمت کل : 958ميليون

3 خواب 213متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 1ميليارد

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه میدان معلم خ معلم

قیمت کل : 988ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم وسوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 970ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه نیم طبقه, سیستم نقشه دو طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top