جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 860ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه یک طبقه, دو نبش, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 880ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما ترکیبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 890ميليون

4 خواب 290متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه ویلائی, شمالی, نما ترکیبی (سنگ - چوب -آجر), سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 880ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه 4طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 860ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه هفتم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 884ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 885ميليون

3 خواب 177متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 890ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه 4طبقه, شرقی - غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه تک واحدی, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top