جستجوی ملک

خانه کلنگی جهت فروش در بجنورد منطقه امام خمینی جنوب

قیمت کل : 880ميليون

564متر متر مربع

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 855ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر - خ توانیر

قیمت کل : 850ميليون

136متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر - جماران 1

قیمت کل : 863ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران جهان آرا

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 891ميليون

3 خواب 162متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 880ميليون

3 خواب 176متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 860ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه 4طبقه, دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگاد

قیمت کل : 860ميليون

8 خواب 147متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول و دوم و سوم, سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, نما آجر تراش, سند آماده (ملكي ), ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top