جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 875ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه پنجم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 880ميليون

2 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 890ميليون

3 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد

قیمت کل : 870ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد

قیمت کل : 874ميليون

3 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوارز سرداران

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه اول, نما سنگ, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 854ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, درب از ساختمان, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 852ميليون رهن : 150ميليون

2 خواب 142متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top