جستجوی ملک

مستغلات جهت فروش در منطقه پاستور جدید 5

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه کل, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در منطقه ناحیه صنعتی

قیمت کل : 880ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 880ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستاد

قیمت کل : 885ميليون

3 خواب 161متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 885ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 880ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه هفتم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باغ جنت

قیمت کل : 880ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, تک واحدی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 870ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 870ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 870ميليون

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top