جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 890ميليون

2 خواب 89متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 60 -, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان

قیمت کل : 870ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 870ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه خ ایران ک میراسماعیلی ک جبلی

قیمت کل : 855ميليون

2 خواب 57متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه پنجم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 875ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 884ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 71متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top