جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 19سال , طبقه دوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جبل الدراک

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 123متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه چهاردهم, جنوبی غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 890ميليون

2 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 890ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه پنجم, غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 890ميليون

2 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 884ميليون

2 خواب 136متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 884ميليون

2 خواب 136متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 885ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 882ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

سن بنا 25سال , سیستم نقشه دوبلکس, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جبل الدراک

قیمت کل : 883ميليون

2 خواب 121متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه هشتم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top