جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 207متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 867ميليون

197متر متر مربع

سن بنا , طبقه چهارم, سیستم نقشه 4طبقه, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 850ميليون

239متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 875ميليون

2 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 875ميليون

260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 875ميليون

2 خواب 126متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 877ميليون رهن : 210ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 880ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی - جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 850ميليون

148متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top