جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 870ميليون

3 خواب 167متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 868ميليون

3 خواب 193متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 6 - یوسف آباد

قیمت کل : 892.5ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - سید خندان

قیمت کل : 870ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - سوهانک

قیمت کل : 880ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

سن بنا 11سال , طبقه هشتم, شمالی,شرقی,غربی, نما کینتکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - ستارخان

قیمت کل : 870ميليون

3 خواب 159متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه پنچم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - کردستان

قیمت کل : 862.5ميليون

3 خواب 115متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - جلفا

قیمت کل : 880ميليون

3 خواب 112متر متر مربع

سن بنا 24سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 6 - شیخ بهائی

قیمت کل : 880ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی,جنوبی,غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 6 - امیرآباد

قیمت کل : 877.5ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top