جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در منطقه زرگری

قیمت کل : 880ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه 4طبقه, دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 1طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه شیخ صدوق شمالی6

قیمت کل : 890ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه 4مهر

قیمت کل : 875ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه شریف واقفی4

قیمت کل : 855ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه حمزه شمالی4

قیمت کل : 877ميليون

3 خواب 195متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه 1طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه حمزه شمالی4

قیمت کل : 875ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه چهارباغ بالا 6

قیمت کل : 862.5ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه شیخ صدوق6

قیمت کل : 892ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق 4

قیمت کل : 877.5ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه شیخ کلینی6

قیمت کل : 880ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top