جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 896.8ميليون

2 خواب 236متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 184متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 16سال , سیستم نقشه دو طبقه در بست, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شهرک استقلال

قیمت کل : 880ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 870ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 870ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 880ميليون

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه ششم, شمالی جنوبی دو کله, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 187متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, غربی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 285متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top