جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه بلوارمدرس

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگاد شرقی - خ شهید عابدی

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه فخراباد

قیمت کل : 850ميليون

4 خواب

سن بنا 30سال , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

باغچه جهت فروش در شیراز منطقه دو کوهک

قیمت کل : 850ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه اول, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگاد

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, شمالی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه دهخدا

قیمت کل : 870ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی - پاییز

قیمت کل : 880ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top