جستجوی ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 850ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 850ميليون

70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 60 -, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 850ميليون

260متر متر مربع

سن بنا قدیمی , سیستم نقشه ویلائی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 850ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه میدان معلم

قیمت کل : 880ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه 4طبقه, درب از حیاط, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 850ميليون

70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه 60 -, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 850ميليون

4 خواب 231متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 850ميليون

4 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 850ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه 60 -, سیستم نقشه ویلائی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top