جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 88متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه پنجم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 850ميليون

24متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 880ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 895ميليون

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

منزل مسکونی 2 طبقه جهت فروش در شهرضا منطقه سروستان فازدوم پشت اداره اگاهی

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 868ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه هشتم, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 855ميليون

45متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top