جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 855ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 850ميليون

650متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه شهرک بزین (آپادانا)

قیمت کل : 870ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک بهشتی - خ رضوان

قیمت کل : 874ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 864ميليون

4 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه زرهی - باغ حوض

قیمت کل : 860ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه نیایش

قیمت کل : 864ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قالیشوئی

قیمت کل : 875ميليون

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه, دو نبش, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه شهید آقایی

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 870ميليون

5 خواب 293متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, نما آجر تراش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top