جستجوی ملک

خانه 2طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه باهنر8

قیمت کل : 850ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مشتاق دوم4

قیمت کل : 858ميليون

2 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه جی10

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, دو نبش جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 2طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 850ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه هشت بهشت 3

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 202متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, سه نبش, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه خاقانی5

قیمت کل : 860ميليون

43متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 2سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه اپادانا اول6

قیمت کل : 890ميليون

2 خواب 131متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر 4

قیمت کل : 870ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مطهری یکم

قیمت کل : 860ميليون

2 خواب 144متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه اپادانا اول6

قیمت کل : 875ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top