جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - ستارخان

قیمت کل : 870ميليون

3 خواب 159متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 2 - صادقیه

قیمت کل : 850ميليون

14متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه کف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - صادقیه

قیمت کل : 875.7ميليون

2 خواب 139متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 860ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 266متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 871ميليون

249متر متر مربع

سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد خ پزشکان

قیمت کل : 880ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 860ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 868ميليون

3 خواب 193متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 870ميليون

3 خواب 167متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top