جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 855ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه باهنرجنوبی

قیمت کل : 850ميليون

6 خواب 356متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی خ کمیل

قیمت کل : 850ميليون

6 خواب 322متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 850ميليون

7 خواب 343متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار سفیرجنوبی

قیمت کل : 850ميليون

7 خواب 342متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 880ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 864ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه میدان احسان

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 186متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 880ميليون

4 خواب 215متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 28سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران - آقایی

قیمت کل : 850ميليون

4 خواب 206متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top