جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه پل شیری

قیمت کل : 877.5ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند در حال اماده شدن, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه پل شیری

قیمت کل : 877.5ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند در حال اماده شدن, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چنچنه

قیمت کل : 890ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه اول, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 875ميليون

2 خواب 250متر متر مربع

سن بنا 30سال , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 855ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : 890ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معلم

قیمت کل : 855ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه 4طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چنچنه

قیمت کل : 890ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top