جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مشتاق دوم4

قیمت کل : 880ميليون

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه شیخ صدوق شمالی6

قیمت کل : 860ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه شیخ صدوق شمالی6

قیمت کل : 875ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه شیخ صدوق شمالی6

قیمت کل : 885ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مطهری یکم

قیمت کل : 880ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مهراباد4

قیمت کل : 875ميليون

3 خواب 159متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه چهارم, سه نبش, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مرداویج6

قیمت کل : 870ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مرداویج6

قیمت کل : 890ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق اول3

قیمت کل : 875ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه شیخ صدوق6

قیمت کل : 890ميليون

3 خواب 148متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه ششم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top