جستجوی ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 870ميليون رهن : 80ميليون اجاره : 8.5ميليون

750متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه ترمینال

قیمت کل : 880ميليون

1 خواب 180متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

بیرون بر جهت فروش در شیراز منطقه بلواررحمت

قیمت کل : 880ميليون

200متر متر مربع

کاربری بیرون بر, سن بنا 10سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه بیرون بر, براصلی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 890ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 891ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 895ميليون

2 خواب 236متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 896.8ميليون

2 خواب 236متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شهرک استقلال

قیمت کل : 880ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 870ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 870ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top