جستجوی ملک

منزل طبقاتی جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 182متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه تحویلی

قیمت کل : 850ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , درب از حیاط, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 218متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 860ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه میرزا کوچک خان

قیمت کل : 893ميليون

3 خواب 186متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 880ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دو طبقه, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه نیایش

قیمت کل : 880ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 880ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه 4طبقه, دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 880ميليون

2 خواب 153متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top