جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 880ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 860ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه شهرک امام خمینی فاز 1

قیمت کل : 850ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 850ميليون

1 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه اعتمادی

قیمت کل : 896ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, شمالی, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 890ميليون

1 خواب 68متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی - باغ حوض

قیمت کل : 890ميليون

1 خواب 68متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 890ميليون

1 خواب 68متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرصت شیرازی

قیمت کل : 875ميليون

2 خواب 126متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه اول, نما سنگ و اجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top