جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, شمالی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 235متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 850ميليون

51متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 235متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 851ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول یا دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 853ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 855ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه ولیعصر قصرالدشت

قیمت کل : 855ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 855ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top