آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - ملک

قیمت کل : 865ميليون

3 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - پاسداران

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - قیطریه

قیمت کل : 870ميليون

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - سعادت آباد

قیمت کل : 873ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه واحدها, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - اشرفی اصفهانی

قیمت کل : 891ميليون

4 خواب 162متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, شمالی, نما آجر, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 6 - بلوار کشاورز

قیمت کل : 852.5ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 30سال , طبقه هشتم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - شهران

قیمت کل : 855.6ميليون

2 خواب

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 8 - مجیدیه جنوبی

قیمت کل : 860ميليون

کاربری شخصی, سن بنا 25سال , طبقه در کل, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 870ميليون

3 خواب 167متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top