جستجوی ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه 60 -, سیستم نقشه ویلائی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 850ميليون

170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه 60 -, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 225متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه پنجم, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 850ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 858ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 864ميليون

48متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top