جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 884.5ميليون

2 خواب 133متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه هشتم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 890ميليون

2 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه شهرک بهشتی

قیمت کل : 890ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در نوشهر منطقه بخشی

قیمت کل : 869ميليون

2 خواب 138متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, دو نبش جنوبی شرقی, نما سنگ, سند سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در نوشهر منطقه بخشی

قیمت کل : 882ميليون

2 خواب 138متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, دو نبش جنوبی شرقی, نما سنگ, سند سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جبل الدراک

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 123متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه چهاردهم, جنوبی غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 850ميليون

125متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top