جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 860ميليون

3 خواب 172متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 6طبقه, شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه فردوسی

قیمت کل : 880ميليون

3 خواب 195متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه میرزا کوچک خان

قیمت کل : 864ميليون

3 خواب 157متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه 10طبقه, جنوبی شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ولیعصرقصرالدشت

قیمت کل : 880ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 1طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه شیخ صدوق شمالی6

قیمت کل : 890ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه 4مهر

قیمت کل : 875ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه شریف واقفی4

قیمت کل : 855ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه حمزه شمالی4

قیمت کل : 877ميليون

3 خواب 195متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه 1طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه حمزه شمالی4

قیمت کل : 875ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه چهارباغ بالا 6

قیمت کل : 862.5ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top