جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 870ميليون

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه میدان معلم خ معلم

قیمت کل : 884ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 880ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول و سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 896ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 890ميليون

7 خواب 480متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, نما آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت- خ حسینی

قیمت کل : 884ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم و سوم و چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 858ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه نرسیده به عفیف آباد

قیمت کل : 850ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه میدان معلم

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 216متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top