جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 6 - امیر آباد

قیمت کل : 877.5ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - شهر آرا

قیمت کل : 862.5ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 12 - پل چوبی

قیمت کل : 850ميليون

11متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, غربی, نما سنگ وشیشه, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 6 - انقلاب

قیمت کل : 875ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 100سال , طبقه همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - شهران

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 170متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 8 - سبلان

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا 100سال , طبقه اول, جنوبی, نما شیشه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - سردار جنگل

قیمت کل : 854ميليون

2 خواب 122متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - سعادت آباد

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 100سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - لویزان

قیمت کل : 877.5ميليون

3 خواب 117متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معلم

قیمت کل : 860ميليون

3 خواب 172متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top