جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 893ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش,معاوضه در اراک منطقه میدان شریعتی

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 880ميليون

1 خواب 27متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت حافظ

قیمت کل : 860ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه هفتم, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جبل الدراک

قیمت کل : 862ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگاد

قیمت کل : 871ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ادبیات

قیمت کل : 860ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 860ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top