جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مطهری یکم

قیمت کل : 880ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مهراباد4

قیمت کل : 875ميليون

3 خواب 159متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه چهارم, سه نبش, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مرداویج6

قیمت کل : 870ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مرداویج6

قیمت کل : 890ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق اول3

قیمت کل : 875ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه شیخ صدوق6

قیمت کل : 890ميليون

3 خواب 148متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه ششم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه آپادانا دوم6

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 156متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, 3 طرف نور, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک استقلال

قیمت کل : 875ميليون رهن : 250ميليون اجاره : 12ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 855ميليون

3 خواب

سن بنا 25سال , نما سنگ, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 860ميليون

3 خواب 172متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top