جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 187متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 885ميليون

3 خواب 205متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 885ميليون

3 خواب 206متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 869ميليون

3 خواب 235متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه همکف, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 882ميليون

2 خواب 147متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : 880ميليون

3 خواب 158متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار نصر

قیمت کل : 860ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در اصفهان منطقه حمزه

قیمت کل : 875ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه سجاد

قیمت کل : 850ميليون

4 خواب 174متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top