جستجوی ملک

خانه 2طبقه جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه اپادانا6

قیمت کل : 850ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوئیت, درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 2طبقه جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه هشت بهشت 3

قیمت کل : 860ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه شهدای خواجو3

قیمت کل : 880ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر3

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, درب از حیاط و ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در اصفهان منطقه ملک3

قیمت کل : 880ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه ابشار6

قیمت کل : 875ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی شرقی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مسرو6

قیمت کل : 875ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه لنبان یکم

قیمت کل : 875ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, درب از ساختمان, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه دشتستان10

قیمت کل : 875ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 870ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شرقی غربی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top