جستجوی ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه بولوار زرهی

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه بولوار زرهی

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه سجاد

قیمت کل : 860ميليون

3 خواب 143متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت شرقی

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شرقی غربی, نما رومی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

سن بنا 4سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 880ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 880ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 850ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوبلکس, درب از ساختمان, نما آجرنما, سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top