جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 877.5ميليون

3 خواب 195متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی - جنوبی, نما سنگ, سند مسكوني ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه ترمینال

قیمت کل : 880ميليون

1 خواب 180متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

بیرون بر جهت فروش در شیراز منطقه بلواررحمت

قیمت کل : 880ميليون

200متر متر مربع

کاربری بیرون بر, سن بنا 10سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه بیرون بر, براصلی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 870ميليون

750متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 860ميليون

2 خواب 145متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 850ميليون رهن : 25ميليون اجاره : 5.5ميليون

2 خواب 750متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 850ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 780متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 850ميليون

400متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 850ميليون

800متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 4سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

تاکسی تلفنی جهت فروش در شیراز منطقه بلوارعدالت

قیمت کل : 850ميليون

120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 12سال , طبقه سوله, سیستم نقشه تاکسی تلفنی, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top