آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 880ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم و چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 880ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران جهان آرا

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سی متری سینما سعدی

قیمت کل : 850ميليون

4 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, نما کنیتکس, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر چهارراه ریشمک

قیمت کل : 850ميليون

49متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه یک دهنه, سند سرقفلي و مالكيت, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 875ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صورتگر

قیمت کل : 860ميليون

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 25سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد خ خلبانان

قیمت کل : 860ميليون

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 879ميليون

3 خواب 183متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 887ميليون

3 خواب 197متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top