جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه فردوسی

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : 890ميليون رهن : 250ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه اول, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 860ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه 5طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 875ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سه نبش, نما سنگ و چوب, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 875ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, سه نبش, نما سنگ و چوب, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 864ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه 6طبقه, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ولیعصر قصردشت

قیمت کل : 855ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 212متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه دوم, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر

قیمت کل : 850ميليون

360متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top