جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 875ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه هدایت شرقی

قیمت کل : 879ميليون

8 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 880ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 880ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما ترکیبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 875ميليون

35متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مطهری

قیمت کل : 875ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ولیعصر قصرالدشت

قیمت کل : 875ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه معالی اباد -گلدشت

قیمت کل : 875ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند اداري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 890ميليون

4 خواب 240متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 882ميليون

3 خواب 196متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top