جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه اپادانا اول6

قیمت کل : 890ميليون

2 خواب 131متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر 4

قیمت کل : 870ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مطهری یکم

قیمت کل : 860ميليون

2 خواب 144متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه اپادانا اول6

قیمت کل : 875ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

قیمت کل : 870ميليون

3 خواب 193متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق اول 3

قیمت کل : 890ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه چهارباغ بالا6

قیمت کل : 890ميليون

2 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 2طبقه جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه اپادانا6

قیمت کل : 850ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوئیت, درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 2طبقه جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه هشت بهشت 3

قیمت کل : 860ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مشتاق دوم 4

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 142متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top