جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 891ميليون

3 خواب 162متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه ولیعصر قصرالدشت

قیمت کل : 852ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه فلکه سنگی

قیمت کل : 850ميليون

47متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه دو دهنه, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 870ميليون

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه میدان معلم خ معلم

قیمت کل : 884ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 887ميليون

3 خواب 197متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه بلوار نصر

قیمت کل : 872ميليون

سن بنا 5سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 850ميليون

1600متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت(سرعفیف آباد به سمت خلیلی

قیمت کل : 852ميليون

3 خواب 213متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top