جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه معالی اباد -گلدشت

قیمت کل : 875ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند اداري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 875ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه هدایت شرقی

قیمت کل : 879ميليون

8 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران خ فلاحی

قیمت کل : 870ميليون

58متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 860ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 860ميليون

2 خواب 122متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی پشت باغ جنت

قیمت کل : 850ميليون

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه باغ حوض

قیمت کل : 850ميليون

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه 4 راه بنفشه

قیمت کل : 850ميليون

6 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top