آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - بلوار ارتش

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - داراباد

قیمت کل : 864ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه جهارم, شمالی,جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 7 - مطهری تخت طاووس

قیمت کل : 888ميليون

3 خواب 111متر متر مربع

کاربری سند اداری, سن بنا 22سال , طبقه سوم, شمالی,جنوبی, نما کنیتکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - دولت

قیمت کل : 864ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه جهارم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 855ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 860ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه هفتم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 2 - تهران ویلآ

قیمت کل : 888ميليون

3 خواب 148متر متر مربع

کاربری سند اداری, سن بنا 25سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - سعادت آباد

قیمت کل : 885ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - پونک

قیمت کل : 880ميليون

3 خواب 152متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه جهارم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top