جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مهراباد4

قیمت کل : 875ميليون

3 خواب 159متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه چهارم, سه نبش, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق اول3

قیمت کل : 875ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه 4مهر

قیمت کل : 875ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

خانه 1طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه حمزه شمالی4

قیمت کل : 875ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه 2طبقه جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه بلوارکشاورز13

قیمت کل : 865ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه حکیم نظامی6

قیمت کل : 870ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر 4

قیمت کل : 870ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه هشت بهشت غربی3

قیمت کل : 870ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مرداویج6

قیمت کل : 870ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه چهارباغ بالا 6

قیمت کل : 862.5ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top