جستجوی ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه هنگ

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, درب از حیاط, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 850ميليون

4 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران -زرهی

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 234متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه یک طبقه, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مطهری

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 850ميليون

6 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه 4 راه بنفشه

قیمت کل : 850ميليون

6 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه باغ حوض

قیمت کل : 850ميليون

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top