جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه نیایش

قیمت کل : 880ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 850ميليون

70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 60 -, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 850ميليون

260متر متر مربع

سن بنا قدیمی , سیستم نقشه ویلائی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 850ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 850ميليون

4 خواب 231متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 850ميليون

4 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : 870ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه سجاد

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 203متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, دو نبش جنوبی, نما کامپوزیت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه فردوسی

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه سجاد

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 183متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه چهارم, سه نبش, نما سفال, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top