جستجوی ملک

خانه جهت فروش در اراک منطقه دکترحسابی

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ابوالفتح خانی

قیمت کل : 880ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 880ميليون

3 خواب 207متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 882ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه 7طبقه, درب از ساختمان, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 886ميليون

3 خواب 211متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه 7طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه ترمینال

قیمت کل : 880ميليون

1 خواب 180متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

بیرون بر جهت فروش در شیراز منطقه بلواررحمت

قیمت کل : 880ميليون

200متر متر مربع

کاربری بیرون بر, سن بنا 10سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه بیرون بر, براصلی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 877ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 3 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه صدرا فاز یک

قیمت کل : 860ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , طبقه اول, سه نبش, نما رومی گرانیت, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 870ميليون

750متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top