جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه معالی اباد -گلدشت

قیمت کل : 875ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند اداري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 875ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه هدایت شرقی

قیمت کل : 879ميليون

8 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 864ميليون

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند آزاد, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه تک واحدی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه سجاد

قیمت کل : 870ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 850ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 1

قیمت کل : 875ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما رومی, سند شخصي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top