جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه هشت بهشت4

قیمت کل : 860ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه حکیم نظامی6

قیمت کل : 870ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 2طبقه جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه اپادانا6

قیمت کل : 850ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , دو نبش, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ابشار6

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه حمزه4

قیمت کل : 880ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 2طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه مهر4

قیمت کل : 850ميليون

177متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 2طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه باهنر8

قیمت کل : 850ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مشتاق دوم4

قیمت کل : 858ميليون

2 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه جی10

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, دو نبش جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top