جستجوی ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 528ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه چهارراه بنفشه

قیمت کل : 510ميليون

17متر متر مربع

سن بنا , سند مالكيت و سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 512ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه خلیلی

قیمت کل : 511ميليون

3 خواب 138متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی - جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 513ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه خلدبرین

قیمت کل : 545ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 507ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 528ميليون

2 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 550ميليون

3 خواب 228متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه سوم, شرقی غربی دو کله, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - سردارجنگل

قیمت کل : 545.6ميليون

2 خواب 88متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شرقی,غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top