جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 540ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 22سال , طبقه سوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 500ميليون

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 550ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 68متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه همکف, جنوبی, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 540ميليون

1 خواب 52متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top