جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 503ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 530ميليون

1 خواب 51متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه مجتمع کارگاهی

قیمت کل : 500ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه فردوسی (بعد از کمربندی

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 500ميليون

کاربری کلنگی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 502ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه رحمت

قیمت کل : 510ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 510ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

سن بنا 4سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 530ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 545ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 2سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top