جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 550ميليون

1 خواب 68متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه زرین نعل پرستاری سیاوش نژاد

قیمت کل : 527ميليون

2 خواب 62متر متر مربع

سن بنا 13سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 533ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 540ميليون

1 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چوگان

قیمت کل : 550ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه فاز۲

قیمت کل : 550ميليون

1 خواب 52متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 530ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

سن بنا 25سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

فرانسوی ساز جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت

قیمت کل : 530ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه پنجم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top