جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پاساژ برق

قیمت کل : 520ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 1.8ميليون

20متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 500ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در پاکدشت (پلشت)

قیمت کل : 550ميليون

600متر متر مربع

سن بنا نوساز , غربی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر - خ سروش شرقی

قیمت کل : 530ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 510ميليون

3 خواب 134متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 525ميليون

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 500ميليون

8 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر خ سروش شرقی

قیمت کل : 500ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر -خیابان اسیران

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top