جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 71متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 26سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 530ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 550ميليون

1 خواب 52متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه سراه امین

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 84متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 30سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ملک کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه مطهری جنوبی

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه ناحیه صنعتی

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در تبریز منطقه جاده آذرشهر

قیمت کل : 500ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 530ميليون

2 خواب 56متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 520ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 527ميليون

1 خواب 62متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top