جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 550ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 546ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مطهری

قیمت کل : 540ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 6طبقه, شمالی, نما سنگ سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 532ميليون

3 خواب 152متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, نما سنگ سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 525ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 522ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 520ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 516ميليون

3 خواب 172متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه نادر

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 550ميليون

3 خواب 158متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سه نبش, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top