جستجوی ملک

باغشهری جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 550ميليون

100متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا , سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 535ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه مطهری

قیمت کل : 540ميليون

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شمال

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه یک طبقه, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شمال

قیمت کل : 500ميليون

150متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه همکف, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 186متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 502ميليون

3 خواب 186متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 527ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 520ميليون

3 خواب 158متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه دوم, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top