خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 145متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه همکف, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 525ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه شهرک حافظ

قیمت کل : 515ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه هشت بهشت غربی

قیمت کل : 550ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 518ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 136متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 550ميليون

3 خواب 186متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 516ميليون

2 خواب 136متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 136متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top