جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شهرک گلستان

قیمت کل : 530ميليون

2 خواب 154متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار عدالت

قیمت کل : 530ميليون

142متر متر مربع

کاربری کلنگی, سن بنا , دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 520ميليون

1 خواب 74متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه شانزدهم, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاسنور جدید

قیمت کل : 530ميليون

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه استاد شهریار

قیمت کل : 530ميليون

2 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

فرانسوی بدون آسانسور جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه گلدشت

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

فرانسوی بدون آسانسور جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top