جستجوی ملک

منزل طبقاتی جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 550ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 22 بهمن

قیمت کل : 530ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 544ميليون

2 خواب 121متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه هوابرد

قیمت کل : 550ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 500ميليون

22متر متر مربع

سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فلسطین

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 184متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 550ميليون

25متر متر مربع

سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 500ميليون

300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی گلچین غربی

قیمت کل : 550ميليون

7 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , سیستم نقشه دوطبقه +زیرزمین, دو بر, نما ندارد, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top