جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - اشرفی اصفهانی

قیمت کل : 522ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هفتم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - پیامبر

قیمت کل : 546ميليون

2 خواب 91متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 6 - امیرآباد

قیمت کل : 519.2ميليون

2 خواب 88متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 7 - سهروردی

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - دبستان

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - سیدخندان

قیمت کل : 544.5ميليون

3 خواب 121متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه جهارم, شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 525ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 520ميليون

3 خواب 156متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 510ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top