مغازه جهت فروش در تهران منطقه 1 - اقدسیه

قیمت کل : 550ميليون

35متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه سایر, شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 8 - نارمک

قیمت کل : 505ميليون

2 خواب 88متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 3سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - ازگل

قیمت کل : 528ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 10سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 512ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 512ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی, سند در حال گرفتن سندملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 550ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی کلنگی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از ساختمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 550ميليون

180متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه بلوار عدالت

قیمت کل : 540ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 19سال , طبقه اول, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 136متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top