جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه فضیلت

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 10سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, جنوبی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه خ فردوسی

قیمت کل : 520ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه ابریشمی

قیمت کل : 530ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه بلوار چمران

قیمت کل : 525ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 520ميليون

3 خواب 152متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top