جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 520ميليون

3 خواب 163متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

قیمت کل : 520ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 519ميليون

3 خواب 157متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 518ميليون

2 خواب 148متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 518ميليون

115متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 516ميليون

3 خواب 184متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه هفتم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 515ميليون

2 خواب 147متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سیستم نقشه 4طبقه, درب از ساختمان, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 512ميليون

2 خواب 128متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top