جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان ۳۳

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان ۳۰

قیمت کل : 550ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان ۴۳

قیمت کل : 550ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه افسریه خیابان ۴۳

قیمت کل : 540ميليون

3 خواب 146متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان ۳۴

قیمت کل : 540ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در تهران منطقه افسریه خیابان ۴۵

قیمت کل : 510ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 5طبقه, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان 31 اول به دوم

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 24سال , سیستم نقشه دوطبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان 32

قیمت کل : 550ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 28سال , سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 20 متری پاساژ مروارید

قیمت کل : 540ميليون

1 خواب

کاربری تجاری, سن بنا 16سال , طبقه همکف, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه افسریه

قیمت کل : 550ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 28سال , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top