جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه کاوه

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, دو نبش شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه میر6

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه 60-, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 3طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه شهدای خواجو3

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه کاوه

قیمت کل : 500ميليون

280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه فردوسی3

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 20سال , طبقه اول, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه شریف واقفی 3

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 1طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه شریف واقفی 3

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه لاله4

قیمت کل : 504ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top