جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 520ميليون

3 خواب 168متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ و شیشه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز

قیمت کل : 522ميليون

2 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش,معاوضه در بجنورد پل منطقه

قیمت کل : 500ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 506ميليون

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 550ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 535ميليون

3 خواب 162متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 8طبقه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه دروازه تهران

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه یک طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top