جستجوی ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 5 - شهران

قیمت کل : 550ميليون

3 خواب 95متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا 12سال , طبقه همکف, شرقی,غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - اشرفی اصفهانی

قیمت کل : 516ميليون

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 100سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - جنت آباد

قیمت کل : 511.5ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه پنجم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 5 - اشرفی اصفهانی

قیمت کل : 500ميليون

26متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 7 - مطهری تخت طاووس

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 64متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا 25سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - دربند

قیمت کل : 532.5ميليون

2 خواب 71متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - داراباد

قیمت کل : 502.5ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه واحدها, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 7 - بهارشمالی

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 100سال , طبقه سوم, شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - میدان هروی

قیمت کل : 506ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی,شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 7 - شریعتی4

قیمت کل : 517ميليون

2 خواب 94متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top