جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 530ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 2.9ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 525ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 525ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 523ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 2سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند اداري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 510ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 510ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 510ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 510ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top