جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 510ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 513ميليون

135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 514ميليون

3 خواب 147متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 516ميليون

43متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 520ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 520ميليون

72متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 10سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 524ميليون

3 خواب 164متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 525ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 525ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی - شرقی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 525ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top