جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 540ميليون

3 خواب 157متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 536ميليون

3 خواب 151متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه فردوسی

قیمت کل : 540ميليون

3 خواب 158متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 500ميليون اجاره : 1تومان

2 خواب

سن بنا نوساز , طبقه نخست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

سن بنا 10سال , شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 507ميليون

156متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 517ميليون

3 خواب 167متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, نما آلوبند, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top