آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - ازگل

قیمت کل : 525ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - دربند

قیمت کل : 532ميليون

2 خواب 76متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 7 - سهروردی شمالی

قیمت کل : 533.5ميليون

2 خواب 97متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 6 - هفت تیر

قیمت کل : 530ميليون

3 خواب 152متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - اشرفی اصفهانی

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 2سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - گاندی

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 13سال , طبقه سایر, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - جنت آباد

قیمت کل : 540ميليون

2 خواب 81متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 519.8ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - آیت الله کاشانی

قیمت کل : 527ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه سایر, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - پونک

قیمت کل : 507ميليون

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top