جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 550ميليون

3 خواب 108متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی-خ کمیل

قیمت کل : 550ميليون

4 خواب 171متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , سیستم نقشه دوبلکس, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 550ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر -خیابان اسیران

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه سیاحتگر

قیمت کل : 550ميليون

17متر متر مربع

سن بنا , سیستم نقشه یک دهنه, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی - محلاتی

قیمت کل : 550ميليون

3 خواب 146متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر -خ شهید گودرزی

قیمت کل : 550ميليون رهن : 140ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 540ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top