جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 520ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 520ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 520ميليون

72متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 10سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه هشت بهشت غربی3

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 524ميليون

3 خواب 164متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 525ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 525ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, سه نبش, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 525ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سه نبش, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 525ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی - شرقی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 525ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top