آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 30سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , درب از ساختمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 535ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 15سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جهان ارا

قیمت کل : 512ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 512ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه حد فاصل ملاصدرا و

قیمت کل : 506ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه به انتخاب خریدار, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 517.5ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه میدان احسان

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 148متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 518ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی, سند در حال گرفتن سندملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top