جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 528ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی.تجاری, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه چهارراه بنفشه

قیمت کل : 510ميليون

17متر متر مربع

سن بنا , سند مالكيت و سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 512ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه خلیلی

قیمت کل : 511ميليون

3 خواب 138متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی - جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 526.5ميليون

3 خواب 195متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی شمال

قیمت کل : 531ميليون

3 خواب

سن بنا 25سال , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه همکف, دو نبش شمالی, نما سنگ, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه خلدبرین

قیمت کل : 545ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top