جستجوی ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 500ميليون

280متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 529ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قدمگاه

قیمت کل : 550ميليون

4 خواب 256متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 513ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه خاکشناسی

قیمت کل : 528ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 520ميليون

1 خواب 72متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , طبقه هفتم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 530ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سه راه خلدبرین

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه میدان مهارت

قیمت کل : 550ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 550ميليون

4 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top