جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 510ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه پاسداران - جهان آرا

قیمت کل : 510ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 520ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه رحمت اباد-خ فرهمندفر

قیمت کل : 520ميليون

3 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 520ميليون

160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی-پوربیرگ

قیمت کل : 520ميليون

5 خواب 143متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, نما سنگ, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top