جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه پنج طبقه, نما سنگ, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 510ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه اول, شمالی - شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

ساختمان تجاری مسکونی جهت فروش در هشتپر منطقه شهرک مخابرات

قیمت کل : 500ميليون

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه فضل اباد

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, نما سنگ, سند آماده (ملكي ), ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 505ميليون رهن : 90ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم و چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده (ملكي ), ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 550ميليون

3 خواب 157متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه ششم, سیستم نقشه 6طبقه, جنوبی - غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 530ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top