جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 550ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم و سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 550ميليون

4 خواب 256متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف و زیرزمین, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از ساختمان, نما آجر تراش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سیاحتگر

قیمت کل : 510ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 535ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 543ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه دوکوهک

قیمت کل : 540ميليون

4 خواب 290متر متر مربع

سن بنا نوساز , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه فلکه هنگ

قیمت کل : 500ميليون

4 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, نما سرامیک, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

قیمت کل : 520ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, نما آجر تراش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 525ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قالیشویی

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top