جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 525ميليون

3 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 25سال , طبقه سوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , شمالی جنوبی دو کله, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 520ميليون

30متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 500ميليون

30متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 531ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 540ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مطهری

قیمت کل : 520ميليون

3 خواب 164متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top