جستجوی ملک

خانه جهت فروش در کاشان

قیمت کل : 520ميليون

1 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 99سال , سیستم نقشه دوطبقه, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد منطقه 32متری شهدا

قیمت کل : 500ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

2طبقه روی پیلوت جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه کمربندی مدرس

قیمت کل : 510ميليون

2 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همه, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 530ميليون

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 530ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 540ميليون

سن بنا , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 540ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 501.6ميليون

2 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 550ميليون

3 خواب 171متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top