جستجوی ملک

ساختمان کامل جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه مسک

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 166متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در هشتپر منطقه گیلان-تالش-20متری

قیمت کل : 500ميليون

سن بنا , سند تك برگ آزاد, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه همکف, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 550ميليون

3 خواب 163متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه مشیر غربی

قیمت کل : 540ميليون

4 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 545ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 535ميليون

140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top