جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه میرداماد2

قیمت کل : 546ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, درب از حیاط و ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه عسگریه 10

قیمت کل : 540ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه فلکه احمدآباد

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, شرقی جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه چهارم, شمالی جنوبی شرقی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 505ميليون

3 خواب 158متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم4

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه پنجم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 540ميليون

4 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 525ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, سه نبش, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مسجد سید2

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه هشت بهشت شرقی4

قیمت کل : 550ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی شرقی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top