آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - دروس

قیمت کل : 549.4ميليون

1 خواب 67متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - پونک

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,رهن در تهران منطقه 8 - نارمک

قیمت کل : 515ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - شهران

قیمت کل : 540ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 3سال , طبقه اول, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 5 - اشرفی اصفهانی3

قیمت کل : 510ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه پنجم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - اشرفی اصفهانی

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - شهرآرا

قیمت کل : 535ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 100سال , طبقه جهارم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - اشرفی اصفهانی

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 88متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, شمالی,جنوبی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - آیت الله کاشانی

قیمت کل : 535.5ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - پاتریس

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, جنوبی,شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top