جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 157متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 500ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند مشاع, ...

جزئیات ملک

ویلایی کلنگی جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 500ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 500ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 500ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 500ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 504ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 504ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 510.6ميليون

3 خواب 138متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 510ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top