آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - شهران

قیمت کل : 525ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - شاهین شمالی

قیمت کل : 517.5ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی,جنوبی,غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - شهران

قیمت کل : 502.2ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 1سال , طبقه پنجم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - شهرآراء

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 7 - کریمخان

قیمت کل : 530ميليون

2 خواب 106متر متر مربع

سن بنا 25سال , طبقه هفتم, جنوبی, نما آجر3سانت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - بلوار فردوس

قیمت کل : 536ميليون

3 خواب 80متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - اشرفی اصفهانی

قیمت کل : 535ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 6 - امیر آباد

قیمت کل : 550ميليون

1 خواب 112متر متر مربع

سن بنا 100سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - جنت آباد

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه سایر, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - بلوار فردوس

قیمت کل : 524.8ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top