جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 510ميليون

3 خواب

سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 503ميليون

2 خواب 148متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه ششم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه هوابرد

قیمت کل : 550ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 500ميليون

22متر متر مربع

سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فلسطین

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 184متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 550ميليون

25متر متر مربع

سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 500ميليون

300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی گلچین غربی

قیمت کل : 550ميليون

7 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , سیستم نقشه دوطبقه +زیرزمین, دو بر, نما ندارد, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار سرباز

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 167متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top