جستجوی ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : 500ميليون

5 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 534ميليون

3 خواب 167متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 530ميليون

3 خواب 183متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه ششم, سیستم نقشه 7طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 525ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه معالی اباد

قیمت کل : 550ميليون

سن بنا , سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه میدان معلم

قیمت کل : 510ميليون

3 خواب 162متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 520ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top