جستجوی ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 500ميليون

450متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

باغ ویلایی جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 500ميليون

170متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا 15سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ شهری جهت فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : 500ميليون

100متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا نوساز , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, نما بلوک, سند عادي, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه بلواررحمت

قیمت کل : 500ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

120متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه گاراژ, جنوبی, نما ندارد, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

زمین کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه کمربندی

قیمت کل : 500ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

کاربری زمین محصوری, سن بنا 15سال , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 500ميليون

700متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه ده پیاله

قیمت کل : 500ميليون

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین کشاورزی جهت فروش در شیراز منطقه مرودشت

قیمت کل : 500ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , سیستم نقشه کشاورزی, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 500ميليون

400متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 500ميليون

320متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top