جستجوی ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه مطهری شمالی

قیمت کل : 510ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 508ميليون

2 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 513ميليون

3 خواب 171متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شیمی گیاه

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 143متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 523ميليون

کاربری باغات, سن بنا , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 134متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 512ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه پنجم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 503ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 503ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top