جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ساحلی غربی

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 153متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 503ميليون

2 خواب 148متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه ششم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ساحلی غربی

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه چهارم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 510ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ساحلی غربی

قیمت کل : 510ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن,فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 525ميليون رهن : 75ميليون

3 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه اول, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان تجاری جهت فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 525ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه مشیر

قیمت کل : 530ميليون

8 خواب 425متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار نصر

قیمت کل : 530ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ارتش

قیمت کل : 530ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

سن بنا 25سال , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top