جستجوی ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 4 - مجیدیه شمالی

قیمت کل : 506ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - ستاری

قیمت کل : 525ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه 10, شمالی,شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - دربند

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 6سال , طبقه زیر همکف, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - جلفا

قیمت کل : 526.5ميليون

2 خواب 81متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 13سال , طبقه اول, شمالی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 2 - شهرک غرب

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه در کل, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - ستارخان

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 19سال , طبقه اول, شمالی,جنوبی, نما آجر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - دولت

قیمت کل : 540ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 6 - انقلاب

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 134متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 100سال , طبقه اول, شرقی,غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 3 - جردن

قیمت کل : 520ميليون

13متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, شمالی, نما شیشه, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 4 - بنی هاشم

قیمت کل : 500ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 25سال , طبقه در کل, شمالی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top