جستجوی ملک

ویلایی جهت فروش در مشهد منطقه فردوسی

قیمت کل : 500ميليون

4 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , سیستم نقشه بازسازی, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

باغچه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک ارین

قیمت کل : 500ميليون

سن بنا , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه شریف واقفی 3

قیمت کل : 504ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه فردوسی

قیمت کل : 520ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, دو ممر, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 502ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top