جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه جی

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند در حال اماده شدن, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه جی

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند در حال اماده شدن, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 510ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 504ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 533ميليون

2 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 500ميليون رهن : 15ميليون اجاره : 2.7ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 6طبقه, غربی, سند مسكوني ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 513ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top