جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 139متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هفتم, سیستم نقشه 8طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - دیباجی

قیمت کل : 540ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 6 - یوسف آباد

قیمت کل : 530ميليون

2 خواب 83متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 11سال , طبقه اول, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - شیخ بهایی

قیمت کل : 510ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 16سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 5 - شهران

قیمت کل : 504ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شرقی,غربی, ...

جزئیات ملک

مستغلات کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 6 - آزادی2

قیمت کل : 511ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 4 - مجیدیه شمالی

قیمت کل : 506ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - ستاری

قیمت کل : 525ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه 10, شمالی,شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - دربند

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 6سال , طبقه زیر همکف, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top