جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 530ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 547ميليون

2 خواب 114متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 500ميليون

203متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 500ميليون

1800متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 156متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 156متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, نما سنگ, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 650متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 156متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top