جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

قیمت کل : 500ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , سیستم نقشه یک دهنه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 550ميليون

3 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 513ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه معالی آباد-16 متری بهاران

قیمت کل : 521ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 1.9ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 510ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه شهدای هوابرد

قیمت کل : 520ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوبلکس, درب از ساختمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 525ميليون

3 خواب 191متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 524ميليون

2 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی - غربی, نما تراورتن, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 550ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 540ميليون رهن : 15ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top