جستجوی ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه سلطان اباد

قیمت کل : 550ميليون

600متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه بلواررحمت

قیمت کل : 500ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

120متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه گاراژ, جنوبی, نما ندارد, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

زمینهای محصوری جهت فروش در شیراز منطقه کمربندی

قیمت کل : 500ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

کاربری زمین محصوری, سن بنا 15سال , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه ده پیاله

قیمت کل : 500ميليون

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه مرودشت

قیمت کل : 500ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , سیستم نقشه کشاورزی, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 500ميليون

320متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سالن قارچ جهت فروش در شیراز منطقه حجت اباد

قیمت کل : 550ميليون

100متر متر مربع

کاربری سالن قارچ, سن بنا 7سال , طبقه سالن, سیستم نقشه سالن قارچ, جنوبی, نما سیمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 500ميليون

250متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 500ميليون

280متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 530ميليون

20متر متر مربع

کاربری باغ شهر, سن بنا 7سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, نما بلوک, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top