جستجوی ملک

دفترکار جهت فروش در اصفهان منطقه توحید5

قیمت کل : 520ميليون

65متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم4

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه پنجم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه لاهور4

قیمت کل : 520ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

قیمت کل : 520ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, 3 طرف نور, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 22 بهمن 4

قیمت کل : 520ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, شرقی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 1طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

قیمت کل : 520ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه هشت بهشت غربی3

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 525ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, سه نبش, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 22بهمن4

قیمت کل : 528ميليون

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top