جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 547ميليون

3 خواب 171متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قاانی کهنه

قیمت کل : 542ميليون

5 خواب 201متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی

قیمت کل : 530ميليون

3 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه 6طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 510ميليون

3 خواب 204متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 510ميليون رهن : 120ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه خلدبرین

قیمت کل : 510ميليون

3 خواب 197متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 510ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار ولایت

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 114متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 540ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top