جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 184متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه هفتم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 168متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 177متر متر مربع

سن بنا 16سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر خ سروش شرقی

قیمت کل : 500ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک گلستان

قیمت کل : 500ميليون

300متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه خلیلی

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 138متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 500ميليون

78متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top