جستجوی ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه ده پیاله

قیمت کل : 500ميليون

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین کشاورزی جهت فروش در شیراز منطقه مرودشت

قیمت کل : 500ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , سیستم نقشه کشاورزی, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 540ميليون

3 خواب 208متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه پنجم, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 540ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 540ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ و چوب, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 524ميليون

3 خواب 164متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 525ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 525ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, سه نبش, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 525ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سه نبش, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top