جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مطهری

قیمت کل : 538ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ابریشمی

قیمت کل : 550ميليون

3 خواب

سن بنا 5سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه همکف, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 114متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه هپکو

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی شمال

قیمت کل : 500ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری و اداری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top