مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 5 - محمد علی جناح1

قیمت کل : 500ميليون

1 خواب

کاربری شخصی, سن بنا 26سال , شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,مشارکت در ساخت در شیراز منطقه بلوارجمهوری

قیمت کل : 540ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوبلکس, شمالی جنوبی, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شمال

قیمت کل : 550ميليون

12متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 511ميليون

3 خواب 138متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 518ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 518ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 520ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه همکف و دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 546ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی خ شبان

قیمت کل : 544ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top