جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 512ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه خلیلی

قیمت کل : 511ميليون

3 خواب 138متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی - جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 528ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی.تجاری, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - سردارجنگل

قیمت کل : 545.6ميليون

2 خواب 88متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شرقی,غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - شهرآرا

قیمت کل : 504ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 100سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - شهرک غرب

قیمت کل : 515ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه زیرهمکف, جنوبی, نما آجر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - بلوار تعاون

قیمت کل : 519.8ميليون

3 خواب 113متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 518ميليون

3 خواب 148متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 171متر متر مربع

سن بنا 12سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top