جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, نما سنگ وسفال, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 550ميليون

6 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 538ميليون

3 خواب 168متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه نادر

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 525ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه ششم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 510ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 525ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 525ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه ششم, شمالی جنوبی دو کله, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 525ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه ششم, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top