جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 510ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, جنوبی شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 525ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوبلکس, شرقی - غربی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

ملک بر جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه وحدت

قیمت کل : 535ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 550ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 500ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغچه جهت فروش در منطقه گویم

قیمت کل : 528ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 500ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 550ميليون

3 خواب 211متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top