جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 550ميليون

3 خواب 158متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سه نبش, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 550ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 550ميليون

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 550ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 550ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, شرقی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 548ميليون

137متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 5سال , طبقه 60 -, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 546ميليون

42متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 3سال , طبقه همکف, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 547ميليون

3 خواب 148متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 546ميليون

3 خواب 195متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 544ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top