جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کرج منطقه گوهردشت

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 440ميليون

2 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 51متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 414ميليون

1 خواب 46متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه 32 متری شهدا

قیمت کل : 420ميليون

92متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگاد

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه اول, شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه 17شهریور جدید

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه همکف, شمالی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 44متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 53متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top