جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه حافظ

قیمت کل : 406ميليون

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری معاوضه با آپارتمان, سن بنا 4سال , طبقه دوم, جنوبی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه زمینهای ولیزاده

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سفال, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 435ميليون

1 خواب 48متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه اول, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 400ميليون

350متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 400ميليون

580متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 400ميليون

180متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 400ميليون

250متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه عادل اباد

قیمت کل : 400ميليون

250متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top