جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه مدرس

قیمت کل : 420ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 434ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه 6طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 433ميليون

2 خواب 114متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه پنجم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه افسریه ۲۰ متری پاساژ صدف

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 13متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 16سال , طبقه زیرزمین, غربی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه افسریه ۱۵ متری اول

قیمت کل : 440ميليون

1 خواب 22متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 18سال , طبقه همکف, غربی, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در بجنورد منطقه امام خمینی غربی

قیمت کل : 449ميليون

3 خواب 320متر متر مربع

سن بنا 25سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوبلکس, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top