جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 410ميليون

2 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 432ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 400ميليون

20متر متر مربع

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 408ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه به انتخاب خریدار, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چهاراه هوابرد

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 408ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

2 واحدی مستقل جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه پردیس

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه خیابان نادر

قیمت کل : 405ميليون

4 خواب 162متر متر مربع

سن بنا 30سال , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز

قیمت کل : 432ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - پونک

قیمت کل : 435ميليون

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 8سال , طبقه پنچم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top