جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه میدان احسان

قیمت کل : 425ميليون

2 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت فروش در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 440ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 3سال , سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه مطهری شمالی

قیمت کل : 440ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه مطهری شمالی

قیمت کل : 440ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما سنگ و چوب, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 410ميليون

2 خواب 124متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه اول, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 430ميليون

3 خواب 154متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 431ميليون

3 خواب 154متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, شمالی - غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 440ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top