آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 410ميليون

2 خواب 131متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک گلستان

قیمت کل : 430ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در منطقه صنایع

قیمت کل : 427ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شهرک بهشتی

قیمت کل : 435ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شرقی غربی, نما سنگ شیشه چوب, سند در حال گرفتن سندملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک گلستان

قیمت کل : 430ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه همکف, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک گلستان

قیمت کل : 410ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه همکف, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 448ميليون

2 خواب 136متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 6 - کریمخان

قیمت کل : 441.6ميليون

2 خواب 138متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 100سال , طبقه همکف, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 6 - بلوار کشاورز

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 35سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top