جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق اول3

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی غربی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم4

قیمت کل : 425ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

قیمت کل : 417ميليون

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 430ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه هشت بهشت غربی3

قیمت کل : 410ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مشتاق دوم 4

قیمت کل : 430ميليون

2 خواب 101متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, 3 طرف نور, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه عباس آباد یکم

قیمت کل : 435ميليون

1 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, دو نبش جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق اول3

قیمت کل : 430ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه فردوسی3

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه شریف واقفی3

قیمت کل : 440ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top