جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 1

قیمت کل : 403ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هفتم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 1

قیمت کل : 418ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هفتم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 444ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سه نبش, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 435ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 435ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه صدرا فاز یک

قیمت کل : 430ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه دوطبقه, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 433ميليون

2 خواب 114متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 432ميليون رهن : 80ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قالیشویی

قیمت کل : 420ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top