جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 415ميليون

2 خواب 122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 420ميليون

3 خواب 163متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه همکف, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 434ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 429ميليون رهن : 77ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه پنجم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 433ميليون

2 خواب 114متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه 6طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 434ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه میدان معلم

قیمت کل : 420ميليون رهن : 70ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه خلدبرین

قیمت کل : 440ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فلکه معلم

قیمت کل : 447ميليون

1 خواب 121متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top