جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 437ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 420ميليون

3 خواب 139متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ساحلی غربی

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, شمالی - غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران خ آقایی

قیمت کل : 422ميليون

2 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 429ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 446ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 434ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, شمالی - جنوبی, نما سنگ وچوب وفلز, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 407ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 430ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 420ميليون

3 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top