جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 440ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار صنایع-تاچارا

قیمت کل : 440ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران -اقایی

قیمت کل : 440ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فلکه احسان

قیمت کل : 440ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه خلدبرین

قیمت کل : 440ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 440ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول تا ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 440ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مطهری شمالی

قیمت کل : 440ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر - جماران

قیمت کل : 440ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر - خ مهدیه

قیمت کل : 440ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, نما آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top