جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 432ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه به انتخاب خریدار, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 432ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه 10طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 445ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار ازادی

قیمت کل : 405ميليون

2 خواب 111متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه فردوسی

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه خلدبرین

قیمت کل : 448ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی-جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه خلدبرین

قیمت کل : 448ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 429ميليون

3 خواب 142متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, شمالی جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 443ميليون

3 خواب 164متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, شمالی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top