جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه پروین10

قیمت کل : 405ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شرقی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق اول3

قیمت کل : 440ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه نشاط3

قیمت کل : 410ميليون

2 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی شرقی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه عباس اباد یکم

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه احمداباد10

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه فردوسی 3

قیمت کل : 430ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه شریف واقفی 3

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه چهار باغ خواجو3

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 111متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سه نبش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه خواجو3

قیمت کل : 430ميليون

2 خواب 122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top